Odliczenie VAT przy modernizacji targowiska

A A A

WSA w Gliwicach, w wyroku z 27.2.2014 r., (III SA/Gl 1533/1) stwierdził, że gmina ma prawo odjąć cały podatek zawarty w cenie materiałów i usług poniesionych na unowocześnienie bazaru, nawet jeśli prowadzi działalność opodatkowaną (odpłatne udostępnianie miejsc do handlu) oraz zwolnioną (pobór opłat targowych).

Spór pomiędzy fiskusem a podatnikiem powstał w odniesieniu do interpretacji art. 86 ust. 7b VATU. Przepis ten stwierdza, że gdy nakłady są ponoszone na nabycie oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jak i do celów innych, których nie da się w całości przypisać tej działalności, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności. Jednocześnie przepisy zastrzegają, że powyższe postępowanie jest możliwe w przypadku, gdy podatnik ponosi nakłady na nabycie lub wytworzenie nieruchomości stanowiącej jego majątek, nieruchomość ta jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej i do innych celów, w tym osobistych podatnika lub jego pracowników oraz gdy celów nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej.

Sąd zaznaczył, że duże znaczenie ma w tym przypadku pojęcie wykorzystywania nieruchomości, którego zakres nie został szczegółowo ujęty w VATU. Uznał jednak, że opłata targowa i podatek od nieruchomości pobierane przez gminę od użytkowników targowiska nie mieszczą się w pojęciu wykorzystywania nieruchomości. Pobieranie ich nie wiąże się w żaden sposób z wykonywaniem przez gminę jakichkolwiek czynności. W konsekwencji odrzucił interpretację fiskusa, potwierdzającą takie twierdzenie. WSA orzekł ponadto, że stan faktyczny w omawianej sprawie nie podlega art. 86 ust. 7b VATU i wskazał, że gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT od poczynionych wydatków na podstawie ogólnych zasad wynikających z art. 86 ust. 1 VATU.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odliczenie VAT przy modernizacji targowiska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny