Od kiedy należy liczyć 5-letni termin zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego?

A A A

Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Warszawie (III SA/Wa 582/08) orzekł, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, datą nabycia nie jest data zwrócenia wywłaszczonej nieruchomości, lecz w przypadku otrzymania spadku roszczenia do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, data nabycia tego spadku. W przypadku, gdy nieruchomość po wywłaszczeniu nie zostanie wykorzystana na planowane cele, były właściciel lub jego spadkobiercy mogą się ubiegać o jej zwrot (ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

 

Podatnik odziedziczył w latach 90. roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. W 2007 r. została wydana decyzja, mocą której podatnik stał się właścicielem połowy nieruchomości. Natomiast pozostała część należała do innych spadkobierców. Działki nie można było podzielić, więc postanowili oni o jej zbyciu. Problematyczne okazało się jednak określenie daty, od której należy liczyć 5-letni okres w celu nie płacenia od tej transakcji podatku dochodowego. Podatnik w tej sprawie wystąpił o interpretację do organów podatkowych. Te uznały, iż zwrot powyższej nieruchomości spadkobiercom jest jej nabyciem. Pięcioletni termin należy zatem liczyć od końca roku, w którym decyzja w sprawie zwrotu stała się ostateczna.

 

Podatnik wskazane rozstrzygnięcie zakwestionował. Skierował sprawę do sądu, gdzie przedstawił, iż zwrot nieruchomości nie jest równoznaczny z jej nabyciem. W uzasadnieniu przywołano treść uchwały NSA z 17.12.1996 r. (FPS 7/96), w której sąd zajmował się podobną sprawą jednakże w zakresie przepisów już nieobowiązującej ustawy, przy czym obecne rozwiązania są takie same jak w tamtej ustawie. Tym samym należy uznać, że uchwała ta jest nadal aktualna. W uchwale tej, NSA podkreślił, iż przy zwrocie wywłaszczonej nieruchomości nie jest przenoszona jej własność na zasadach ogólnych na byłego właściciela ani też w drodze aktów władczych Skarbu Państwa lub Gminy. Zdaniem NSA sytuacja taka nie może być kwalifikowana, jako nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Inna interpretacja stawiałaby w gorszej sytuacji właścicieli wywłaszczonych nieruchomości w porównaniu z pozostałymi podatnikami.WSA przychylił się do stanowiska podatnika powołując się na uchwałę NSA. Uznał on, że w przedmiotowej sytuacji nabycie nastąpiło w chwili uzyskania prawa do spadku. Wobec powyższego, od tego momentu należy liczyć 5-letni termin zwolnienia w zakresie podatku dochodowego przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Żródło: Rzeczypospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Od kiedy należy liczyć 5-letni termin zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny