Od hipoteki łącznej tylko jedna deklaracja na PCC

A A A

Na wokandę sądu trafiła sprawa obliczenia wysokości PCC w przypadku ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach.

Jedno z przedsiębiorstw chciało rozbudować młyn. Na ten cel zaciągnęło kredyt w kwocie 12 mln zł pod hipotekę łączną na siedmiu działkach, co zostało uwidocznione w księgach wieczystych. Spółka musiała zapłacić PCC. Uznała, że ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h i art. 6 ust. 1 pkt 10 PCC podstawą opodatkowania przy ustanowieniu hipoteki jest kwota zabezpieczonej wierzytelności, a stawka podatku wynosi 0,1% od tej kwoty, powinna wnieść kwotę 12 tys. zł. W celu upewnienia się o słuszności powyższego twierdzenia, zwróciła się z prośbą o interpretację do fiskusa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach miał jednak odmienne zdanie. Organ ten uznał, że w omawianym przypadku miało miejsce ustanowienie nie jednej łącznej hipoteki na 7 działkach, a 7 hipotek na każdej z nich. W konsekwencji istnieje siedem przedmiotów podlegających opodatkowaniu PCC. Organ uznał, że fakt, iż służą one zabezpieczeniu jednej wierzytelności, jest nieistotny. W efekcie – zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej – podstawą opodatkowania powinna być, ustalona dla każdej z tych hipotek, pełna kwota wierzytelności zabezpieczonej ustanowioną hipoteką łączną. To właśnie od tej kwoty, według fiskusa należy obliczyć wysokość podatku.

Spółka zaskarżyła tę interpretację i sprawa trafiła do WSA w Opolu. Sąd stanął jednak po stronie fiskusa. Argumentował, że z łączną hipoteką ma się do czynienia, jeśli wiele hipotek obciąża tyle samo nieruchomości, zabezpieczając jedną wierzytelność. Zdaniem organu spółka była zobligowana do złożenia 7 deklaracji PCC-3, a w każdej z nich powinna obliczyć podatek według stawki 0,1% od pełnej wartości zabezpieczonej wierzytelności.

Przedsiębiorca nie zgodził się również z tym werdyktem i złożył skargę kasacyjną. NSA w prawomocnym wyroku z 14.3.2014 r., (II FSK 683/12) zgodził się z zastrzeżeniami spółki. Uchylił on wcześniejsze decyzje w tej sprawie i orzekł, że ustanowienie hipoteki łącznej wiąże się z jednym oświadczeniem woli, czyli z jedną czynnością cywilnoprawną, w konsekwencji czego od takiej czynności podatek może być pobrany tylko raz.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Od hipoteki łącznej tylko jedna deklaracja na PCC
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny