Od firmy budowlanej może oczekiwać więcej

A A A

W wyroku z 19.3.2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że nawet w umowach o roboty budowlane zawieranych między przedsiębiorcami to wykonawca jest profesjonalistą i na nim ciążą większe obowiązki. W szczególności jest odpowiedzialny za precyzyjne określenie w umowie zakresu robót budowlanych (sygn. VI ACa 1137/07).

 

W sprawie firma budowlana dochodziła od zleceniodawcy będącego przedsiębiorcą zapłaty reszty wynagrodzenia za remont. W umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 496 tys. zł i ta kwota została zapłacona. Ale w dniu odbioru prac kontrahenci podpisali aneks, w którym przewidzieli dodatkowe prace wartości ok. 200 tys. zł. Na tle zapisów aneksu powstał spór. Wykonawcy zażądali zapłaty całej kwoty określonej w aneksie. Przyjęli, że jest to kolejny ryczałt. Pozwana twierdziła z kolei, że był to tylko aneks do wcześniejszej umowy, a roboty częściowo się pokrywały. Poza tym pozwana podpisała aneks pod wpływem błędu. Zleceniodawca zapłacił wykonawcy tylko część kwoty przewidzianej w aneksie. Sąd okręgowy rozpoznający sprawę w I instancji uznał, że ścisłe określenie umówionych robót nie było możliwe i dokonana przez zleceniodawcę zapłata wyczerpuje dalsze roszczenia wykonawcy. Wykonawca wniósł apelację. Sąd Apelacyjny uznał, że aneks był jedynie aneksem do pierwotnej umowy, o czym świadczy nie tylko jego nazwa, ale i odwołanie się do pierwotnej umowy. Powoda obciążał nadto procesowy obowiązek udowodnienia zakresu robót. Sąd Apelacyjny wyraźnie zaznaczył także, iż mimo że obie strony są przedsiębiorcami, to od firmy budowlanej w tej sprawie może oczekiwać więcej. Wyrok jest prawomocny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Od firmy budowlanej może oczekiwać więcej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny