Obowiązek rekultywacji gleby

A A A

W dniu 19 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby, nakładające na władającego nieruchomością obowiązek rekultywacji zanieczyszczonych gruntów.

 

Nowe przepisy będą miały znaczący wpływ na wycenę wartości gruntów. Szacuje się, że koszty rekultywacji zanieczyszczonych nieruchomości gruntowych, w skrajnych przypadkach, mogą przewyższać wartość gruntu. Pojawia się więc kolejne źródło ryzyka, które należy ocenić przed nabyciem nieruchomości. Zdarzyć się bowiem może, że tzw. decyzja rekultywacyjna dotycząca zanieczyszczonej nieruchomości wydana zostanie już po zawarciu transakcji przeniesienia własności nieruchomości i dotyczyć będzie nabywcy, jako władającego gruntem. W celu ochrony nabywców utworzony zostanie rejestr zanieczyszczonych gruntów prowadzony przez starostę. Dla zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego nabywcy rozsądne jest konstruowanie umów w taki sposób, aby koszty ewentualnej obowiązkowej rekultywacji zostały przeniesione na zbywcę.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązek rekultywacji gleby
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny