NSA rozstrzygnie o opłacie adiacenckiej

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że do rozstrzygnięcia kwestii, jak liczyć 3-letni okres na ustalenie przez gminy tzw. opłaty adiacenckiej, konieczne jest posiedzenie w 7-osobowym składzie.

 

Rozpatrywana przez sąd sprawa dotyczyła nieruchomości w Kostrzynie nad Odrą. Kobieta, do której należała 15-hektarowa działka wystąpiła do władz miasta o zgodę na podział gruntu. Magistrat wydał zgodę, na mocy której nieruchomość została podzielona na 80 niezależnych części. 23.4.2009 r. decyzja w tej sprawie stała się ostateczna. Po upływie ponad dwóch lat władze miasta wszczęły postępowanie zmierzające do ustalenia opłaty adiacenckiej. Sporządzony został operat szacunkowy, który stwierdzał, że w efekcie podziału nieruchomości jej wartość wzrosła o ok. 4 mln zł. W konsekwencji burmistrz Kostrzynia zażądał od kobiety zapłaty 30% różnicy wynikającej ze wzrostu wartości działki, co dało kwotę ok. 1,2 mln zł. Właścicielka poddała w wątpliwość jakość pracy rzeczoznawcy oceniającego nieruchomość. Zwróciła się do władz miasta z wnioskiem o poddanie powstałego operatu szacunkowego ocenie Komisji Arbitrażowej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Prośba ta spotkała się jednak z odmową burmistrza. Ten w marcu 2012 r. wydał decyzję podtrzymującą wysokość wcześniej ustalonej kwoty opłaty adiacenckiej.

 

Kobieta skierowała sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu, w którym upływał termin na ustalenie wysokości opłaty (23.4.2012 r.) organ ten wydał jednak decyzję podtrzymującą opinię burmistrza. Właścicielka, wciąż nie uznając decyzji nakładającej na nią wysoką opłatę zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Wciąż utrzymywała, że operat szacunkowy, na podstawie którego naliczono kwotę należności zawiera błędy. Oświadczyła, że zwróciła się do Komisji Arbitrażowej przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych z prośbą o wydanie opinii na temat prawidłowości jego wykonania. Dodatkowo użyła argumentu, że wysokość opłaty została określona po upływie 3 lat od podziału działki, bowiem decyzja SKO w tej kwestii dotarła do niej 28 kwietnia. WSA nie przychylił się jednak do opinii kobiety i odrzucił jej skargę. Organ uznał, że chwilą, w której decyzja o wysokości opłaty stała się ostateczna był moment jej podpisania, a nie doręczenia. Sąd wykazał również opieszałość właścicielki nieruchomości przy złożeniu wniosku do Komisji Arbitrażowej o zbadanie jakości operatu. Doszło do tego dopiero po wydaniu opinii przez SKO. Ponadto kobieta dostarczyła sądowi analizę operatu dzień po zamknięciu sprawy.

 

Sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Właścicielka nieruchomości odpierała wszystkie zarzuty niższych instancji. Według niej SKO nie miało możliwości właściwego zapoznania się ze sprawą, a WSA niesłusznie odrzucił opinię Komisji Arbitrażowej, jako zbyt późno złożoną – kobieta zgłaszała bowiem, że komisja wciąż jeszcze nad nią pracuje. Ponadto zwracała uwagę, że na termin skierowania operatu do zbadania miał wpływ fakt, że sama otrzymała go dopiero w lutym 2012 r. i od razu wnioskowała by burmistrz sam zgłosił sprawę do Komisji Arbitrażowej.

 

Pytanie, jaką datę uznać za początek 3-letniego terminu na ustalenie opłaty adiacenckiej uznać za właściwą – czy termin wydania i podpisania decyzji ostatecznej, czy też doręczenia jej osobie, która ma tę opłatę uiścić – pozostaje otwarte. NSA stwierdził, że wcześniej nie rozpatrywał tego typu sprawy, a organy niższych instancji wydawały niejednoznaczne decyzje. Ze względu na fakt, że orzeczenie w tym przypadku będzie miało zastosowanie w wielu podobnych sytuacjach, konieczne jest rozstrzygnięcie sporu w rozszerzonym składzie.

 

Źródło: PAP, Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
NSA rozstrzygnie o opłacie adiacenckiej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny