Nowy obiekt za zgodą konserwatora zabytków

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26.4.2012 r. orzekł, iż nowy obiekt (reklama) wzniesiony na obszarze uznanym za zabytkowy podlega ochronie takiej, jak zabytek i wymaga zgody konserwatora zabytków (I SA/Wa 1571/11).

 

W przedmiotowej sprawie zamontowano wielkoformatową reklamę (billboard) na dachu budynku zlokalizowanego w obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta S. wpisanego do rejestru zabytków. Konserwator zabytków wydał decyzje o demontażu reklamy. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym pozwolenia konserwatora zabytków wymaga: podejmowanie innych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków. W ocenie konserwatora zamontowana bez pozwolenia wielkoformatowa reklama doprowadziła do całkowitej dysharmonii architektonicznej w strukturze przestrzennej miasta oraz do znacznej zmiany wyglądu zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta S., wpisanego do rejestru zabytków. Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję konserwatora. W uzasadnieniu dodał, że stosownie do przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania architektoniczne lub podjęto inne działania, o których mowa w art. 36 ust. 1, pkt 6–8 i 10–12, wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję: nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności lub zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że decyzja nakazująca przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego poprzez demontaż reklamy w określonym terminie jest zgodna z prawem. Miasto S. stanowi zabytek urbanistyczny, w ściśle określonych granicach. Ochroną objęty jest również układ przestrzenny w promieniu 500 m od wyznaczonych przez konserwatora granic. Zdaniem Sądu umieszczenie reklamy na terenie zabytku urbanistycznego, czyli miasta S. w określonych granicach, wymaga zgody konserwatora.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowy obiekt za zgodą konserwatora zabytków
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny