Nowelizacje ważnych ustaw

A A A

W dniu 5.1.2010 r. Ministerstwo Infrastruktury na swej stronie internetowej poinformowało, iż z dniem 7.1.2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1590). Wprowadzone zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie dotychczas pojawiały się w trakcie stosowania ww. ustawy.

 

Nowelizacja wprowadza m.in. zasady udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, umożliwiając organom gospodarującym nieruchomościami publicznymi podejmowanie uchwał lub zarządzeń o charakterze generalnym, a nie jak było do tej pory, mających charakter indywidualny. Zmiany dotyczą także procedury obowiązującej przy wywłaszczeniu nieruchomości pod tzw. inwestycje liniowe. Na starostę nałożono obowiązek wszczęcia postępowania o wywłaszczenie po upływie dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy o nabycie prawa nieruchomości. Ponadto wskazany organ będzie miał obowiązek nadawania decyzjom o zajęciu nieruchomości na inwestycje celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności. W ocenie autorów zmiany mają przede wszystkim przyspieszyć realizację tzw. inwestycji liniowych, które obecnie są realizowane z opóźnieniem.

 

Zmiany zostały również dokonane w ustawie z 29.7.2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nowelizacja m.in. przywróciła obowiązującą w przeszłości, zasadę nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli uzyskały to prawo w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5.12.1990 r., albo na podstawie art. 7 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

 

Źródło: www.mi.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacje ważnych ustaw
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny