Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

A A A

Trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji, zgodnie z zapowiedzią rządu, ma być usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym skrócenie okresu oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej.


Autorzy projektu zmian w ustawie chcą m.in., by dla przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wskazany organ wydawał decyzję środowiskową zamiast dotychczasowego postanowienia. Likwidacji miałby ulec także udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wydawaniu oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko, o ile wojewódzkie oddziały Inspekcji uznałyby go za zbędny.

Inną proponowaną zmianą jest, by przy przedłużaniu ważności już wydanej decyzji środowiskowej nie trzeba było wykazywać, że dana inwestycja jest realizowana etapowo. Zdaniem autorów nowelizacji owa „etapowość” przedsięwzięcia – zapisana w aktualnie obowiązujących przepisach – nie zawsze była interpretowana właściwie, zatem proponuje się rezygnację z tego sformułowania. Teraz decyzja środowiskowa jest wydawana na 6 lat, jednak można ją wydłużyć o kolejne 4 lata, ale konieczne jest wykazanie, że owa inwestycja jest realizowana w częściach. Po zmianie przepisów nie byłoby to konieczne, ale wniosek o wydłużenie decyzji można by było składać dopiero po upływie 5 lat od wydania decyzji środowiskowej, o ile nie zmieniły się warunki jej uzyskania.

W ramach proponowanych zmian, autorzy projektu chcą także zredukowania liczby dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji. Chodzi konkretnie o wypisy z rejestru gruntów. Rezygnacja z wymogu przedkładania ich organowi wydającemu decyzję ma nie tylko spowodować oszczędności po stronie inwestora, ale także przyspieszyć całą procedurę i ograniczyć liczbę dokumentacji, która później musi być archiwizowana.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny