Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

A A A

W dniu 15.12.2006 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, na mocy której znikną ograniczenia co do możliwości podniesienia przez właścicieli czynszu. Podwyżka będzie musiała być jednak zasadna. Gdy przekroczy 3% wartości odtworzeniowej, lokator będzie miał prawo żądać jej uzasadnienia oraz kalkulacji. Właściciel na dostarczenie kalkulacji i uzasadnienia będzie miał 14, a nie jak obecnie 7 dni. Jeżeli na ich podstawie lokator uzna podwyżkę za bezzasadną lub za wysoką, będzie mógł wnieść sprawę do sądu.

 

Wartość odtworzeniowa lokalu - tak jak do tej pory - to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika. Wskaźnik ustala co pół roku wojewoda, osobno dla województwa i osobno dla miast wojewódzkich. Obecnie 3% wynosi średnio 6-7 zł/m2 lokalu.

 

Nowelizacja uznaje podwyżkę za uzasadnioną, jeżeli nie przekracza poziomu inflacji z roku poprzedniego. Może być większa, gdy czynsz nie pokrywa wydatków związanych z utrzymaniem lokali lub nie gwarantuje zysku. Wtedy właściciel ma prawo uwzględnić w czynszu maksymalnie 1,5% swoich nakładów na budowę albo zakup lokalu lub 10% wydatków na podniesienie jego standardu.

 

Nowelizacja przewiduje ponadto, że czynsz musi też zagwarantować właścicielowi godziwy zysk. Pojęcie to jest jednak nieostre, a w ustawie brak wskazówek jak należy je interpretować.

 

Podwyżki nie mogą być wprowadzane częściej niż co 6 miesięcy (będzie się je liczyło od dnia wejścia wżycie podwyżki). Z czynszu powinny być pokrywane także takie wydatki jak: podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, ubezpieczenie, koszty remontów bieżących, konserwacji i utrzymania technicznego budynku, administrowania, utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń do wspólnego użytkowania. Składnikami czynszu są ponadto opłaty za: utrzymanie czystości, ciepło, prąd, windę, antenę zbiorczą oraz domofon (w części przypadającej nadany lokal). Nie jest to jednak lista zamknięta, właściciel może zaliczyć do czynszu też inne wydatki, pod warunkiem jednak, że wynikają one z umowy. Czynsz będzie można wypowiedzieć trzy miesiące przed planowaną podwyżką.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny