Nowelizacja Prawa wodnego

A A A

W połowie lipca br. Sejm podjął uchwałę o nowelizacji Prawa wodnego. W chwili przygotowywania niniejszego tekstu zmodernizowana ustawa czeka na decyzję Senatu.

Podczas obrad sejmowych większość parlamentarna przyjęła kilka poprawek, z których jedna dotyczyła wydłużenia okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych wydanych już na mocy tzw. nowego Prawa wodnego. Zmiana z 20 na 30 lat ma zdaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej usprawnić funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw takich jak elektrownie wodne.

Poprawki zgłaszane przez opozycję nie uzyskały zwolenników i zostały odrzucone. W ten sposób przepadły pomysły prawnych regulacji dotyczących m.in. dopuszczenia możliwości grodzenia w osi linii brzegowej nieruchomości, na których jest zlokalizowany sprzęt sportowy (np. jachty) bądź wartościowe mienie. Należy się zatem spodziewać, że wciąż obowiązywać będą przepisy o możliwości grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 od linii brzegowej oraz dopuszczające przechodzenie przez ten obszar. Nie będzie także postulowanych zmian w wysokości tzw. podatku dennego.

W opinii odpowiedzialnego za przygotowanie projektu zmian Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wprowadzane teraz zmiany wynikają z nowych okoliczności, które wyszły na jaw po kilku miesiącach obowiązywania tzw. nowego Prawa wodnego i – jak twierdzi resort – są odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców związanych z wodami. Usprawnieniu mają zatem ulec procedury związane z formalnościami przy uzyskiwaniu pozwoleń i przyrzeczeń wodnoprawnych. Wśród tych uproszczeń w grę wchodzi m.in. przedłużanie umów zawartych pomiędzy podmiotami korzystającymi z wód a Wodami Polskimi bez procedury przetargowej.

Innym uchwalonym przez Sejm ułatwieniem ma być dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na terenach szczególnie zagrożonych powodzią bez konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Wśród znowelizowanych przepisów znalazły się również zapisy dotyczące możliwości zarządzania przez Wody Polskie gruntami znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi lub ich częściami, a urządzenia wodne wykonane przez Wody Polskie, zlokalizowane na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi zaliczono odgórnie jako własność Skarbu Państwa.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja Prawa wodnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny