Nowe zasady wypłat premii z książeczek mieszkaniowych

A A A

Od 12.8.2002 r. obowiązuje nowela ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych i refundacji bankom wpłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. Nr 127, poz. 1090). Dotychczas premia gwarancyjna przysługiwała posiadaczom książeczek mieszkaniowych wystawionych do 23.10.1990 r., którzy ponieśli wydatki na ściśle określone w przepisach cele mieszkaniowe. Przeciętna premia w 2001 r. wynosiła 6740 zł, zaś w I kwartale tego roku - 8600 zł. Średnio na rok likwiduje się ok. 206 tys. książeczek. Gdyby zatem wszystkie premie gwarancyjne trzeba byłoby wypłacić, budżet musiałby wyłożyć na to dzisiaj ok. 15 mld zł.

 

Prawo do premii na podstawie obowiązującej już noweli otrzymały osoby wykupujący mieszkanie komunalne lub zakładowe oraz starające się o spółdzielcze prawo do mieszkania. Premie mogą uzyskać także osoby, które nabyły na własność spółdzielcze mieszkanie, ale nie dotyczy to wszystkich. Nie będą mogli bowiem z niej skorzystać ci, którzy chcą przekształcić własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego we własność. Ponadto premię gwarancyjną będą mogli otrzymać posiadacze książeczek, którzy ponieśli wydatki na partycypację w kosztach budowy przez towarzystwo budownictwa społecznego mieszkań. Pod warunkiem jednak, że wpłacili co najmniej 20% wartości mieszkania. Z listy osób, którym przysługuje premia, mają być natomiast skreśleni najemcy, którzy zawarli umowę najmu z towarzystwem budownictwa społecznego, ale nie wpłacali kaucji. Ich miejsce zajmą najemcy, którzy wnieśli kaucję w wysokości co najmniej 3% wartości odtworzeniowej lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wskaźnika przeliczeniowego, ogłaszanego przez wojewodę co pół roku).

 

Kolejna istotna zmiana dotyczy posiadaczy książeczek, którzy budują nowe mieszkanie lub rozbudowują, nadbudowują albo przebudowują budynki mieszkalne lub pomieszczenia niemieszkalne po to, by powstało nowe mieszkanie. Nowela przewiduje, że nie przy 60% lecz 50% zaawansowania budowy (ściślej mówiąc - jej wartości kosztorysowej) będą mogli ubiegać się o premię.

 

Nowelizacja ustawy dokonywana jest w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13.11.2001 r. kwestionującego konstytucyjność jednego z przepisów ustawy, na podstawie którego wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 7.5.1996 r. zawierające katalog wydatków, po których poniesieniu przysługuje premia gwarancyjna. Trybunał odroczył wejście w życie wyroku do 12.8.2002 r.

 

Poza tym do końca 2005 r. osobom spłacającym stare kredyty mieszkaniowe (tj. objęte pomocą państwa) wydłużono możliwość częściowego umorzenia długu (konkretnie 70%), jeżeli kredytobiorca ureguluje całe zadłużenie wobec banku i 30% wobec budżetu państwa.

 

O cztery kwartały wydłużono też okres częściowego zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego objętego pomocą państwa. W tej chwili przez osiem pierwszych kwartałów nic się nie płaci, a przez kolejne cztery wnosi się połowę należności.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe zasady wypłat premii z książeczek mieszkaniowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny