Nowe spojrzenie na ulgę meldunkową

A A A

NSA zajął stanowisko w kontrowersyjnej sprawie niegdysiejszego obowiązku do składania stosownego oświadczenia przez osoby, które skorzystały z tzw. ulgi meldunkowej.

 

Ulga ta obowiązywała w stosunku do nieruchomości kupowanych w latach 2007–2008. Pełniła wówczas rolę podobną do dzisiejszej ulgi podatkowej przy zakupie domu, czy lokalu na własne cele mieszkaniowe. Różnica polegała na tym, że osoby, które chciały uniknąć konieczności zapłaty podatku przy sprzedaży nieruchomości, musiały udowodnić zamieszkiwanie w niej poprzez meldunek na pobyt stały przynajmniej przez okres 12 miesięcy i złożenie stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego. W praktyce jednak informacja o obowiązku złożenia owego oświadczenia nie była szeroko propagowana (nie wspominali o niej nawet notariusze) i dużo osób nieświadomie nie wywiązało się ze wspomnianej obligacji. W konsekwencji powyższego wielu podatników, którzy nie zapłacili daniny, po latach było wzywane przez skarbówkę do wywiązania się z tego obowiązku. Osoby, których dotknęły fiskusowe procedury twierdziły nawet, że organy państwowe celowo ukrywały informację na temat konieczności złożenia oświadczenia, żeby po upływie wielu lat domagać się spłaty podatku z dodatkowo naliczonymi odsetkami.

Problem dotyczy tysięcy ówczesnych właścicieli domów i mieszkań, którzy dotychczas muszą borykać się z sądowymi sprawami toczonymi w omawianym zakresie i widmem konieczności zapłaty teoretycznie zaległej daniny. W myśl dotychczas wydawanego orzecznictwa organy stawały po stronie fiskusa, jednak sytuację podatników odmienił jeden z ostatnio wydanych wyroków NSA (II FSK 3378/15).

Organ ten zwrócił uwagę na fakt, że przepisy obowiązujące we wspomnianym czasie były zredagowane w sposób dość skomplikowany, jak na adresata w postaci przeciętnego obywatela. Przyglądając się zapisom regulacji prawnych sąd doszedł do wniosku, że o ile obowiązek złożenia oświadczenia faktycznie był bezdyskusyjny, to już sposób dochowania formalności w tym zakresie wzbudzał wątpliwości. Organ zwrócił uwagę na fakt, że w zeznaniach podatkowych nie zapewniono możliwości jednoczesnego złożenia oświadczenia dotyczącego zameldowania, które uprawniało wówczas do skorzystania z ulgi. Nie było także jasne, jaki sposób i w jakim terminie takie oświadczenie trzeba było złożyć. Zdaniem NSA to uchybienie powinno działać na korzyść podatnika.

W konkretnej rozpatrywanej przez NSA sprawie skład orzekający stwierdził, że podatniczka niejako złożyła swoje oświadczenie woli dotyczące chęci skorzystania z ulgi podatkowej poprzez złożenie samego zeznania rocznego. Dokonała tego ponieważ w miejscu, gdzie powinna była wpisać wysokość należnego do zapłaty podatku wpisała „0”. Zdaniem sądu taką deklarację można uznać za tożsamą ze złożeniem problematycznego oświadczenia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe spojrzenie na ulgę meldunkową
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny