Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

A A A

Z dniem 11.5.2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.4.2011 r. w sprawie prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. Nr 87 poz. 486). Akt prawny konkretyzuje postanowienia ustawy z 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881, ze zm.) w zakresie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB).

 

Rozporządzenie z 8.4.2011 r. zastąpiło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29.7.2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1861). Konieczność uchwalenia nowego rozporządzenia wynikała z przeprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowych przepisach regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych będących w obrocie, w szczególności objęcie tych wyrobów kontrolą u importerów, przyjęcie innych rodzajów decyzji administracyjnych wydawanych przez organy nadzoru budowlanego w odniesieniu do wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawy, a także zmiany zasad usuwania wpisów w Wykazie.

 

Nowe rozporządzenie określa przede wszystkim wzór KWZWB oraz sposób dokonywania i usuwania wpisów w tym wykazie. W świetle przepisów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego ma obowiązek niezwłocznego przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego drogą elektroniczną i pisemną, w formie odpowiednich kart wyrobów, informacji o wyrobach budowlanych objętych ostateczną decyzją, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, a także w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MI, umożliwiających usuniecie wpisu. Następnie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje niezwłocznie odpowiednio wpisu lub usunięcia wpisu z KWZWB. W § 5 dotyczących usuwania wpisów z KWZWB uwzględniono, zgodnie z nową regulacją ustawową (art. 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia), możliwość usuwania wpisu w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot, którego wpis dotyczył.

 

Źródło: www.mi.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny