Nowa wersja specustawy mieszkaniowej

A A A

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło nową wersję propozycji specustawy mieszkaniowej. Jest ona efektem konsultacji społecznych i jej kształt znacznie różni się od pierwotnego.

Dotychczasowa wersja ustawy została uznana przez środowisko za bardzo jednostronną, przyznającą szerokie możliwości działania wyłącznie deweloperom. Nic zatem dziwnego, że szybko przylgnęła do niej łatka „lex deweloper”. Resort wziął pod uwagę ostrą krytykę i nowa propozycja ustawy, która z założenia ma obowiązywać 10 lat, a następnie wygasnąć, ma za zadanie wyważenie sytuacji.

Według niedawnych zapowiedzi planowane zmiany w prawie mają iść w takim kierunku, by to rady miast wydawały decyzje lokalizacyjne zmieniające status gruntu pod budownictwo wielorodzinne. Wcześniej taką rolę przewidywano dla wojewody, a samorządy miały jedynie wyrażać zgodę na inwestycję.

Kolejną modernizacją ma być wymóg, by większość inwestycji spełniała postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, choć dopuszczenie możliwości pominięcia tej zgodności wciąż wzbudza wiele emocji. Specustawa przewiduje możliwość odstępstwa od tej zasady dla gruntów kolejowych, przemysłowych i pocztowych (tu wiążące będą zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), ale to nie to powoduje kontrowersje. Według planów resortu możliwe ma być także realizowanie przedsięwzięcia wbrew zapisom planu miejscowego w sytuacji, kiedy niejako zawęża on postanowienia studium. W opinii specjalistów – tak deweloperów, jak i samorządów – to zły pomysł, powoduje bowiem brak możliwości sprawdzenia przez osoby kupujące daną nieruchomość, jaka zabudowa jest dopuszczona do realizacji w najbliższym sąsiedztwie. Dla przykładu w miejscach, gdzie mpzp dopuszcza zabudowę willową, a studium – mieszkaniową, w myśl proponowanego prawa mogłyby powstać budynki wielorodzinne.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowa wersja specustawy mieszkaniowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny