Niespłacony kredyt rzutuje na zniesienie współwłasności domu

A A A

Ustalając wartość domu lub mieszkania przy konieczności zniesienia jego współwłasności przez przyznanie go jednej osobie trzeba uwzględnić związany z nim niespłacony kredyt. Takie zadanie znalazło się w tezie uchwały Sądu Najwyższego z 26.6.2008 r. (III CZP 58/08).

 

Sprawa dotyczyła prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jego przydział małżonkowie Ryszard i Joanna F. uzyskali od spółdzielni w 1993 r. Ryszard F. stracił swój udział w prawie do tego domu na rzecz swego wierzyciela Jerzego W. na podstawie postanowienia sądu z października 2007 r. Sąd wydał je w wyniku egzekucji komorniczej. Wierzyciel stał się w ten sposób współwłaścicielem połowy spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego. Drugim pozostała żona dłużnika, Joanna F. Na wniosek Jerzego W. sąd zniósł współwłasność tego prawa w ten sposób, że przyznał dom wyłącznie jemu ze spłatą dla Joanny F. Sąd przyjął, że wartość rynkowa prawa do domu wynosi 231 tys. zł. Na budowę domu spółdzielnia zaciągnęła kredyt bankowy. Jego spłata została zabezpieczona hipoteką obciążającą prawo użytkowania wieczystego gruntu należącego do spółdzielni. Zadłużenie na dzień 30.6.2007 r. wynosiło łącznie (ze skapitalizowanymi odsetkami) niewiele ponad 90 tys. zł, z tym że w razie jego jednorazowej spłaty członkowie spółdzielni mogli skorzystać z umorzenia 70% kwoty podstawowej zobowiązania.

 

Sąd I instancji uznał jednak, że nie należy obniżać wartości prawa o wartość wskazanego zadłużenia, i przyznał Joannie F. spłatę w wysokości 115,5 tys. zł. W apelacji Jerzy W. zakwestionował słuszność wyroku Sądu I instancji i domagał się ustalenia spłaty w wysokości wynikającej z wartości prawa do domu, pomniejszonej o pełną kwotę zadłużenia. Sąd II instancji stwierdził, że w sprawie występuje zagadnienie prawne, które rozstrzygnąć powinien Sąd Najwyższy. SN w swojej uchwale z 26.6.2008 r. stwierdził, że w sprawie o zniesienie wspólności prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni wartość tego prawa ustala się z uwzględnieniem związanego z nim długu z tytułu niespłaconego kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię w części przypadającej na ten dom.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Niespłacony kredyt rzutuje na zniesienie współwłasności domu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny