Nienależnie pobrany podatek – zwrot bez odsetek

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do fiskusa zgłosiła się kobieta, której mąż zmarł w 2012 r., a która odziedziczyła po nim mieszkanie. W następnym roku zawarła ona umowę dożywocia na ten sam lokal. W związku z powyższym chciała upewnić się, jaki podatek powinna zapłacić.

 

 

Organy podatkowe stwierdziły wówczas, że na mocy umowy dożywocia doszło do zbycia mieszkania, a że miało to miejsce wcześniej niż przed upływem 5 lat od odziedziczenia nieruchomości, kobieta powinna zapłacić PIT od przeprowadzonej transakcji. W opinii fiskusa zawarta umowa spowodowała bowiem powstanie przychodu. Ponieważ takich wytycznych udzielili podatniczce zarówno pracownicy urzędu skarbowego, jak i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/2/415-185/13/MM), w konsekwencji zapłaciła ona PIT za 2013 r.

Dwa lata później okazało się, że wydana wcześniej przez organy podatkowe interpretacja była jednak błędna. W dostarczonym piśmie kobieta otrzymała zmianę interpretacji na korzystną dla siebie. W opinii Ministra Finansów podatek nie był należny, a przychód powstały na skutek zbycia na podstawie umowy o dożywocie lokalu mieszkalnego w części udziału nabytego w spadku nie podlega opodatkowaniu. W konsekwencji zmiany decyzji urząd skarbowy wypłacił kobiecie kwotę równą sumie podatku zapłaconego w 2013 r. Powstało pytanie, co z naliczeniem i zwrotem odsetek powstałych przez dwa lata?

W tej kwestii podatniczka znów zwróciła się do Izby skarbowej w Katowicach. Ta w interpretacji indywidualnej z 30.6.2016 r. (IBPB-2-2/4518-7/16/MM) stwierdziła jednak, że nie ma podstaw prawnych, by kobieta otrzymała także odsetki od niesłusznie zapłaconego podatku. Można na nie liczyć wyłącznie w sytuacjach opisanych w tym zakresie w Ordynacji Podatkowej, a omawiany do nich nie należy. Na taką decyzję nie miał wpływu fakt, że kobieta niesłusznie zapłaciła podatek, bowiem tak zasugerował jej właśnie fiskus, bowiem wydana wówczas interpretacja nie miała charakteru rozstrzygnięcia władczego. To do podatniczki należała ostateczna decyzja, jak miała postąpić z rozliczeniem związanym z umową dożywocia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nienależnie pobrany podatek – zwrot bez odsetek
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny