Nie każde zbycie nieruchomości, musi każdorazowo skutkować naliczeniem opłaty planistycznej

A A A

W dniu 10.12.2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę, z której wynika, iż nie jest dopuszczalnym pobranie jednorazowej opłaty planistycznej w przypadku, gdy w grę wchodzi darowizna na rzecz osób bliskich (II OPS 3/09).

 

W przedmiotowej sprawie kluczowym było zdefiniowanie pojęcia „zbycie” na gruncie ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. NSA doszedł do przekonania, iż na gruncie przywołanej powyżej ustawy termin ten nie obejmuje zmiany właściciela gruntu, w sytuacji, gdy nastąpiło ono na skutek zawarcia umowy darowizny.

 

W przedmiotowej sprawie małżonkowie W. darowali synowi nieruchomość. Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka, mająca pierwotnie charakter rolny, została przekwalifikowana na działkę o charakterze budowlanym. Burmistrz Sz. uznał, iż na skutek przekształcenia, doszło do wzrostu wartości nieruchomości i nakazał właścicielowi uiszczenie opłaty planistycznej.

 

Na powyższą decyzję, obdarowany złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd doszedł do przekonania, iż ww. opłaty nie pobiera się w przypadku darowizny. W następstwie skargi kasacyjnej złożonej przez prokuratora, sprawa trafiła do rozpatrzenia przed Naczelny Sąd Administracyjny. Siedmiu sędziów NSA orzekło, iż niedopuszczalnym jest stosowanie definicji „zbycia” określonej w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami na gruncie ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd doszedł do przekonania, iż zastosowanie terminu „zbycia” w ww. aktach normatywnych ma dwa odmienne znaczenia. Powyższe skutkuje, iż na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zbycie nieruchomości nie obejmuje darowizny, co skutkuje, że wskazany sposób nabycia nieruchomości nie pociąga za sobą koniczności uiszczenia opłaty planistycznej. Sędziowie dodali, iż nie każde zbycie nieruchomości, musi każdorazowo skutkować naliczeniem ww. należności publicznoprawnej.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nie każde zbycie nieruchomości, musi każdorazowo skutkować naliczeniem opłaty planistycznej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny