Nie każda trudna sytuacja finansowa uzasadnia umorzenie podatku

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że brak oczekiwanych zysków z nieruchomości, nie może stanowić podstawy umorzenia podatku.

 

W sprawie podatnik nabył nieruchomość, z której de facto nie mógł korzystać. Nieruchomość zakupiona została z przeznaczeniem na wynajem, jednak była ona faktycznie użytkowana przez osoby, które żądały uznania umowy sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną. Sąd w istocie orzekł o bezskuteczności umowy sprzedaży nieruchomości. Faktyczni użytkownicy nieruchomości powinni wprawdzie płacić nabywcy nieruchomości czynsz, jednak nie wywiązywali się z tego obowiązku, egzekucja okazała się zaś bezskuteczna. W związku z tymi perturbacjami nabywca nieruchomości nie płacił podatku od nieruchomości. Podatnik wystąpił do władz gminnych z wnioskiem o umorzenie zaległego podatku i odsetek uzasadniając go trudną sytuacją finansową i zaistniałymi niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami. Gmina jednak zwolnienia odmówiła. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę podatnika oddalił. W uzasadnieniu WSA podał, że umorzenie zaległości zależy od uznania organu skarbowego. Można je rozważać dopiero wtedy, gdy przyczyny, które spowodowały powstanie długu, wynikły z czynników zewnętrznych, a podatnik nie mógł mieć na nie wpływu. Sam fakt, że nieruchomość nie przynosi spodziewanych zysków, jest niewystarczający.

 

Podatnik złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, lecz również NSA skargę oddalił. Według Sądu nie każda trudna sytuacja finansowa uzasadnia umorzenie podatku. Nie chodzi bowiem o subiektywne przekonanie podatnika, ale o rzeczywisty brak możliwości zapłaty spowodowany nadzwyczajnymi, nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (sygn. akt: FSK 1736/04).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nie każda trudna sytuacja finansowa uzasadnia umorzenie podatku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny