Nie do końca udane zmiany w opodatkowaniu nieruchomości należących do gmin

A A A

Z początkiem 2016 r. z obowiązku wnoszenia podatku od nieruchomości zostały zwolnione grunty i budynki lub ich części stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Zmiana ta miała na celu zakończenie fikcji, jaka wiązała się z sytuacją, w której gminy same sobie musiały płacić podatek od tych nieruchomości, które do nich należą. To z kolei powodowało dotychczas szereg konsekwencji mających wpływ na sztuczne kształtowanie budżetu gminnego.

 

Choć zmiana przepisów była postulowana przez samorządy od wielu lat, dopiero teraz pojawiły się nowe przepisy dotyczące problematycznych rozliczeń, a i te nie do końca spełniają pokładane w nich nadzieje. Gminy zostały bowiem zwolnione z konieczności płacenia podatku, jednak wciąż muszą wykazywać w sprawozdawczości budżetowej jego potencjalne skutki. Takie zobowiązanie jest bowiem na nich nałożone podczas składania deklaracji podatkowej. Pewne problemy wiążą się także z nieruchomościami, które należą do innych jednostek finansów publicznych (Skarbu Państwa), których użytkownikami wieczystymi są gminy. W takim przypadku jednostki samorządu terytorialnego – pomimo postulowanych i częściowo wdrożonych zmian – dalej muszą płacić daninę same sobie. Podobne niejasności dotyczą nieruchomości przejętych w użytkowanie np. przez zakłady gospodarki komunalnej, które zazwyczaj wynajmują lokale, a najemcy są z tego tytułu zobowiązani do płacenia podatku od nieruchomości. Kwestia sprawiedliwości takiego rozwiązania pozostaje dyskusyjna.

Zdaniem przedstawicieli samorządów potrzebne są dalsze zmiany w prawie, które jednoznacznie zwalniałyby gminy z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości będących ich własnością.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nie do końca udane zmiany w opodatkowaniu nieruchomości należących do gmin
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny