Naruszenie zasady przyzwoitej legislacji

A A A

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do postanowienia (III CZP 133/087) o odmowie udzielenia odpowiedzi na zapytania prawne sądu okręgowego wskazał, iż spółdzielniom nie wolno przekształcać lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności w budynku, który został posadowiony na gruncie, do którego spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego.

 

SN zajął stanowisko dotyczyły m.in. art. 7 nowelizującego ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu, które obowiązywało do dnia 31.7.2007 r. Przepis ten stanowi, iż „Po wejściu w życie niniejszej ustawy spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego”. Z uprawnienia wynikającego z przywołanego przepisu, można jednak skorzystać do 30.12.2010 r.

 

W uzasadnieniu SN wskazał, iż spółdzielnie nie mogą ustanawiać praw rzeczowych, gdy nie są ani właścicielami, ani użytkownikami wieczystymi gruntu. Sąd przypomniał jednocześnie, iż w polski prawodawstwie obowiązuje zasada, iż podmiot, który nie jest właścicielem gruntu nie jest również właścicielem posadowionych na nim budynków. W orzeczeniu wyjaśniono również, iż przywołany przepis narusza wyrażoną w ustawie zasadniczej tzw. zasadę przyzwoitej legislacji.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Naruszenie zasady przyzwoitej legislacji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny