Nakaz przeprowadzenia nierentownego remontu

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie konieczności podjęcia nierentownego remontu pustostanu.


Chodziło o blisko 70-letni budynek biurowy, nieużywany od ponad dekady. Spółdzielnia mieszkaniowa, w zarządzie której znajdowała się nieruchomość, zleciła przeprowadzenie ekspertyzy mającej na celu zbadanie przydatności obiektu do użytkowania. Ta wykazała liczne usterki wynikające zapewne najpierw z błędów popełnionych na etapie budowania biurowca, a następnie z zaniedbań przy jego konserwacji i remontach. Przeciekający dach, wilgoć w ścianach i fundamentach, brak podłóg – to wszystko w opinii spółdzielni przesądzało o konieczności przeprowadzenia rozbiórki. Pomimo przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających stan budynku do organów nadzoru budowlanego, ten nakazał jedynie usunięcie usterek wykazanych w ekspertyzie. Taki obrót sprawy zaskoczył spółdzielnie, która nie była gotowa na przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac remontowych (m.in. remont dachu, wymiana podłóg i okien, zmiana elewacji, ocieplenie biurowca) i dlatego zaskarżyła opinię nadzoru budowlanego do sądu. Argumentując swoje stanowisko właściciele biurowca twierdzili, że prace zalecone przez nadzór są całkowicie nierentowne. Nawet ich przeprowadzenie nie gwarantowałoby bowiem możliwości utrzymania budynku we właściwym stanie technicznym w przyszłości. Ponadto spółdzielnia twierdziła, że decyzja nadzoru godzi w swobodę dysponowania nieruchomością i niepotrzebnie naraża jej członków na bezsensowne koszty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 20.2.2019 r. (II SA/Łd 34/19) oddalił skargę stwierdzając wbrew zarzutowi spółdzielni, że decyzja nadzoru budowlanego została wydana bez naruszenia prawa. W opinii sądu ekspertyza przedłożona organom nadzoru nie przesądzała, że z biurowca nie da się już dalej korzystać, a wskazywała jedynie na konieczność przeprowadzenia generalnego remontu, a ten był możliwy. Sąd zaznaczył, że nie leży w jego kompetencjach ocena, czy zalecone prace są ekonomicznie uzasadnione, a całość remontu – rentowna. Zwrócił natomiast uwagę na obowiązki organów nadzoru. Powołując się na art. 66 ust. 1 pkt 1–4 PrBudU przypomniał, że w przypadku stwierdzenia, że „obiekt budowlany może zagrażać (albo jest użytkowany w sposób zagrażający) życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo swym wyglądem powoduje oszpecenie otoczenia, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku”. Tak też się stało w omawianym przypadku, czego efektem było nakazanie spółdzielni przeprowadzenia remontu, który sprawiłby, że nieruchomość znów byłaby w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nakaz przeprowadzenia nierentownego remontu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny