Nakaz egzekucyjny a wykonanie kontroli budynku

A A A

Jeśli właściciel nieruchomości dostał nakaz egzekucyjny, nie ma już prawa do podważania decyzji o wykonaniu kontroli stanu technicznego budynku. Taki wniosek wynika z wyroku NSA z 10.5.2013 r. (II OSK 34/12).

 

Na właścicielkę budynku został nałożony obowiązek oceny stanu technicznego posiadanej przez nią nieruchomości. Nadzór budowlany podejrzewał, że w efekcie przeprowadzonych prac budowlano-remontowych stabilność jednej ze ścian budynku mogła ulec zachwianiu i w konsekwencji mógł on stanowić zagrożenie dla przechodniów. Decyzję I instancji w tej sprawie podtrzymał wojewódzki inspektor budowlany. Właścicielka zwróciła się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stwierdzenie nieważności wcześniejszych decyzji. W 2009 r. organ ten podważył wcześniejsze rozstrzygnięcia, jednak tylko w kwestii terminów wykonania nałożonych na nią obowiązków. W pozostałym zakresie wydane decyzje pozostały w mocy. Właścicielka nie zastosowała się jednak do nałożonych na nią zobowiązań. Dlatego powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w postępowaniu egzekucyjnym nakazał jej przeprowadzenie kontroli okresowych oraz okazanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. I do tej decyzji kobieta miała zarzuty. Jej zdaniem postępowanie egzekucyjne było bezzasadne, ponieważ w 2009 r. przestała ona użytkować budynek. Co więcej, stwierdziła, że w 2007 r. dostarczyła ekspertyzę techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego. Dokument ten wskazywał na konieczność usunięcia fundamentu w budynku sąsiada. Zdaniem kobiety to właściciel tego budynku powinien zostać objęty obowiązkiem sporządzenia ekspertyzy, bowiem to on, rozpoczynając budowę w zwartej zabudowie, naruszył konstrukcję nieruchomości będącej jej własnością. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie podzielił jednak jej opinii, podobnie uczynił wojewódzki inspektorat. Zdaniem przedstawicieli organów samo zaprzestanie użytkowania nieruchomości nie stanowi podstaw do umorzenia egzekucji. Ponadto wykazali oni, że ekspertyza jaką przedłożyła im właścicielka nieruchomości była sporządzona przez rzeczoznawcę niebędącego członkiem izby samorządu zawodowego, czyli nieuprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym także do sporządzania ekspertyz.

 

Kobieta skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Organ ten stwierdził poprawność wcześniej wydanych decyzji i oddalił skargę (II SA/Go 210/11). Sąd uzasadnił, że zarzuty sprowadzały się do podważenia prawomocnych decyzji w sprawie obowiązku wydania ekspertyz, nie zaś samego nakazu którego nie można już oceniać merytorycznie.

 

Właścicielka nie dawała jednak za wygraną i zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Organ ten podzielił jednak zdanie niższych instancji. Sąd argumentował, że nie zamieszkiwanie w budynku mieszkalnym nie zwalnia z obowiązku kontroli stanu technicznego i sporządzenia ekspertyzy, gdyż w grę wchodzi bezpieczeństwo i życie ludzkie. Wyrok jest prawomocny.

 

Źródło: rp.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nakaz egzekucyjny a wykonanie kontroli budynku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny