Najem – opodatkowany jest tylko czynsz

A A A

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż przychodem osoby wynajmującej mieszkanie jest czynsz płacony przez najemcę. Natomiast obowiązek podatkowy nie powstaje w stosunku do ponoszonych przez najemcę opłat z tytułu użytkowania lokalu (IPPB1/415-12/09-3/KS).

 

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik wskazał, iż w styczniu 2009 r. nabył nieruchomość w Warszawie, którą zamierza wynająć. Poinformował równocześnie, iż planuje zawrzeć umowę, w której określono, iż najemca zobowiązany będzie do opłacania czynszu za wynajem, określonego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania. W umowie określono jednocześnie, że na przyszłym najemcy spoczywać będzie obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych takich jak czynsz należny wspólnocie mieszkaniowej, opłata za gaz, wodę i telefon bezpośrednio podmiotom świadczącym ww. usługi. Podatnik wyszedł z założenia, iż z tytułu zawarcia wspomnianej umowy, zobowiązany będzie uiszczać zryczałtowany podatek. Jednak jej przychodem będzie jedynie comiesięczny czynsz uiszczany na jej rzecz przez najemcę.

 

Organ podatkowy podzielił zaprezentowane przez wnioskodawczynię stanowisko. W uzasadnieniu podano, iż przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będą sumy uzyskiwane z tytułu zawartej umowy najmu. Jednocześnie wyjaśniono, iż opłaty eksploatacyjne nie są składnikiem przychodu.

 

Źródło: „Rzeczypospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Najem – opodatkowany jest tylko czynsz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny