Monitorowanie rynku nieruchomości

A A A

UMiRM przygotował projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym proponuje wprowadzenie do ustawy nowego rozdziału zatytułowanego - „Badanie rynku nieruchomości”. Przepisy zamieszczone w tym rozdziale mają stworzyć podstawy prawne dla prowadzenia monitoringu tego rynku. Zobowiązują one administrację rządową i terenową do nieodpłatnego udostępniania do wglądu prezesowi UMiRM informacji oraz danych dotyczących zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Chodzi tu przede wszystkim o ceny transakcyjne, czynsze oraz liczbę przeprowadzonych transakcji. Urząd uzasadnia wprowadzenie takich regulacji tym, że uzyskanie aktualnego zbioru danych ma istotne znaczenie dla prowadzenia właściwej polityki w zakresie rozwoju rynku nieruchomości, zwłaszcza rynku mieszkaniowego. W Departamencie Regulacji Rynku Nieruchomości UMiRM ma powstać nowy specjalny wydział, który będzie się zajmował monitorowaniem rynku i co najmniej raz w roku publikował wyniki swoich badań, dotyczących sektora mieszkaniowego, komercyjnego i nieruchomości publicznych.

 

Proponowane zmiany nie przewidują zakładania kolejnych zbiorów czy baz informacyjnych. Są to zapisy kompetencyjne, które upoważniają Prezesa UMiRM do korzystania ze zbiorów istniejących w celu opracowywania analiz i zestawień zbiorczych, charakteryzujących rynek.

 

Zapisy o nieodpłatnym udostępnianiu urzędowi posiadanych informacji przez administracje, zwłaszcza organy statystyki publicznej i prowadzące kataster nieruchomości (GUS, wydziały geodezji itd.), pozwoli na stałe prowadzenie monitoringu, bez dodatkowych kosztów, także w latach następnych. Zakłada się także możliwość korzystania na zasadzie dobrowolności z informacji organizacji pozarządowych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Monitorowanie rynku nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny