Mieszkanie dla Młodych – główne założenia

A A A

W maju Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Chodzi o zapowiadany od miesięcy program „Mieszkanie dla młodych”. Zgodnie z zapowiedziami, ma on być przeznaczony dla młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz singli (do 35. roku życia).

 

Program ma trwać 4 lata i ma się rozpocząć w 2014 r. Zdaniem autorów projektu dofinansowanie części wkładu własnego ułatwi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego tym, którzy nie dysponują odpowiednią zdolnością kredytową. Dzięki dotacjom państwowym wysokość spłacanych rat ulegnie obniżeniu. Dodatkowo dla modelu rodziny 2+3 projekt ustawy przewiduje specjalne wsparcie w postaci spłaty części kredytu. Twórcy programu twierdzą, że program będzie działać konkurencyjnie na rynku mieszkaniowym, redukując presję na zwyżkę cen mieszkań.

 

W programie przewidziane jest ograniczenie wiekowe. Chętni do skorzystania ze wsparcia państwa będą musieli mieć do 35 lat. Co ciekawe, w przypadku małżeństw, warunek ten będzie musiało spełnić tylko jedno ze współmałżonków. Zainteresowani będą mogli zaciągnąć kredyt tylko w złotówkach, za to dodatkowym kredytobiorcą będzie mógł zostać członek najbliższej rodziny.

 

Projekt programu przewiduje dwa rodzaje pomocy w finansowaniu zakupu mieszkania. Będą nimi dofinansowanie wkładu własnego oraz spłata części kredytu. Pierwsze rozwiązanie ma dotyczyć kredytobiorców, którzy zdecydują się na zakup lokali nowowybudowanych, kupionych od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatem pochodzących z rynku pierwotnego. Druga propozycja ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego w wysokości 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Autorzy projektu przewidzieli również ograniczenia co do powierzchni mieszkania. Dofinansowaniem będzie objęty metraż do maksymalnie 50 m2 przy czym cały lokal nie może być większy niż 75 m2. Ten wskaźnik procentowy dofinansowania jest przeznaczony dla singli i rodzin bezdzietnych. Na więcej mogą liczyć osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione). Dla takich osób projekt przewiduje dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 15%.

 

Projekt w założeniu ma wspierać również takiego nabywcę mieszkania, któremu w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodziło się (albo który przysposobił) trzecie lub kolejne dziecko. Otrzyma on spłatę części kredytu w wysokości 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego. Z tej opcji zainteresowani będą mogli skorzystać tylko raz i będą z niej wyłączeni właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych.

 

W ramach projektu przyjęto, że poziom środków przeznaczonych z budżetu państwa na realizację Mieszkania dla młodych wyniesie w 2014 r. 600 mln zł i będzie stopniowo zwiększany w kolejnych latach. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pochodzące z wygaszanego systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

Wsparcia finansowego będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Chętni powinni złożyć wniosek do tej instytucji (do 30.9.2018 r.) za pośrednictwem instytucji kredytującej. Proponowana ustawa wyraźnie wskazuje, jakie informacje i oświadczenia powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Instytucje kredytujące będą także kierowały do BGK wnioski o spłatę części kredytu. To właśnie te instytucje będą musiały dokonywać weryfikacji uprawnień nabywcy na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów. Projekt zakłada, że wnioski będzie można składać od stycznia 2014 r.

 

Z wyciszanego właśnie programu Rodzina na swoim skorzystało 192 tys. kredytobiorców. Wciąż jeszcze realizuje się wnioski o preferencyjne kredyty – potrwa to do końca I połowy bieżącego roku. Budżet państwa będzie ponosił koszty związane z dopłatami do ich oprocentowania do 2021 r.

 

Autorzy projektu nowej ustawy przewidują, że w czasie trwania Mieszkania dla młodych z przewidzianych form dofinansowania skorzysta ok. 115,0 tys. zainteresowanych. Domniemuje się, że ok. 15% z nich (ok. 17,2 tys.) skorzysta również z dodatkowego dofinansowania w formie spłaty części kredytu z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka w rodzinie.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Mieszkanie dla Młodych – główne założenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny