Letnisko jako kategoria budynku mieszkalnego

A A A

W dniu 1.7.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekając w 7-osobowym składzie stwierdził, że o tym, czy budynek powinien zostać uznany za mieszkalny, czy letniskowy, a w konsekwencji jaką stawką podatku od nieruchomości należy go obciążyć, decyduje kryterium zaspokojenia podstawowych potrzeb właściciela i jego najbliższej rodziny. Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze - czy w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, budynek letniskowy powinien być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych. Kolegium uzasadniło swoje pytanie tym, że w przepisach nie ma definicji budynku mieszkalnego i pozostałych, chociaż pojawiają się oba te pojęcia. W sprawie w pozwoleniu na budowę wskazano, że domek ma spełniać wymagania techniczne odpowiednie do wypoczynku i rekreacji. Na terenie, na którym go wzniesiono, plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczał stałego pobytu ludzi.

 

W uzasadnieniu NSA podkreślił, że kryterium zaspokojenia potrzeb właściciela i jego rodziny odgrywa przy kwalifikacji budynku rolę podstawową. Jeżeli są to potrzeby mieszkaniowe, to domek ma charakter mieszkalny i stawki podatku od nieruchomości powinny odpowiadać tej kategorii obiektów. NSA powołał się na swoją uchwałę z 22.4.2002 r. (sygn. FPK 17/01), w której zajął identyczne stanowisko. Wskazał także, iż obecna uchwała jest wyrazem konsekwentnego stanowiska Sądu, co do uznania domków letniskowych za mieszkalne, jeżeli zaspokajają potrzeby mieszkaniowe właściciela (sygn. FPK 2/02).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Letnisko jako kategoria budynku mieszkalnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny