Kupowanie nieruchomości w całej UE bez podatku

A A A

W dniu 4.11.2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż osoby które zbyły mieszkanie, a za uzyskane z tego tytułu środki kupiły nieruchomość w Anglii, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku dochodowego od ich sprzedaży (III SA/Wa 832/09).

 

Powyższe rozstrzygnięcie jest następstwem wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, z jakim zwrócił się mieszkaniec Warszawy do organów skarbowych. Otóż w 2005 r. zbył on mieszkanie, przy czym jego właścicielem był krócej, niż wymagane 5 lat. Zgodnie z obowiązującą w tym zakresie do końca 2006 r. regulacją, aby skorzystać z ulgi w podatku dochodowym koniecznym jest posiadanie nieruchomości, co najmniej przez okres 5 lat. W celu uniknięcia uiszczenia ww. należności publicznoprawnej, podatnik złożył do właściwego mu urzędu skarbowego oświadczenie, iż środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy w ciągu najbliższych 2 lat na cele mieszkaniowe.

 

Podatnik spełnił ww. przyrzeczenie i nabył nieruchomość, jednakże znajdującą się poza granicami Rzeczpospolitej. Zwrócił się więc do organów skarbowych z pytaniem, czy we wskazanej powyżej sytuacji może on skorzystać z określonego w art. 21 ust 1 pkt. 32 ustawy o PIT zwolnienia. W piśmie adresowanym do organów skarbowych nadmienił on, iż przepisy jednoznacznie wskazują, iż aby skorzystać ze zwolnienia trzeba nabyć nieruchomość położoną w granicach RP. Równolegle podniósł on argument, iż ww. regulacja jest niezgodna z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE), jako że narusza fundamentalne dla istnienia wspólnoty europejskiej zasady.

 

Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Warszawie, który orzekł, iż za właściwe należy uznać stanowisko zaprezentowane przez podatnika. Sąd uznał, iż uzależnienie udzielenia ulgi w podatku dochodowego od zakupu nieruchomości położonej na terytorium Polski narusza art. 18. TWE. Zgodnie z jego treścią każdy obywatel Unii, ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państwa Członkowskiego z zastrzeżeniem sytuacji w nim określonych. Sąd wskazał również, iż zakwestionowane przez podatnika stanowisko organów skarbowych narusza art. 39 ww. Traktatu, który ustanawia wewnątrz wspólnoty swobodę przepływu pracowników. W uzasadnieniu podano, iż żadna z obowiązujących na terenie RP regulacji nie może naruszać podstawowych dla funkcjonowania UE zasad. WSA przywoła w treści przedmiotowego orzeczenia wyrok ETS wydane w analogicznej sprawie (sygn. akt C-345/2005), dotyczącej regulacji obowiązującej na terenie Portugalii.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kupowanie nieruchomości w całej UE bez podatku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny