Kto powinien naprawić pękające ściany w nieruchomości sąsiedniej?

A A A

NSA zajął stanowisko w sprawie dotyczącej konsekwencji, jakie powinien przedsięwziąć inwestor, którego działania pogorszyły stan techniczny domu sąsiadującego z terenem budowy.

Do sporu w powyższej kwestii doszło, kiedy właścicielka połowy domu bliźniaczego – Anna C. rozpoczęła jego modernizację. Na skutek otrzymanego pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę swojej części budynku, dokonała jego rozbiórki, a następnie przystąpiła do ponownej budowy. Działania te nie pozostały jednak bez wpływu na drugą część budynku. Jego właścicielka – Alina G. zauważyła, że w jej fragmencie domu zaczęły pękać ściany i sufity, a i fundament został podkopany. Ze swoimi zastrzeżeniami i obawami zwróciła się zatem do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Organ ten po przeprowadzeniu kontroli, podzielił obawy Aliny G., w konsekwencji czego nałożył na Annę C. obowiązek przeprowadzenia prac naprawczych, mających na celu zabezpieczenie sąsiedniej nieruchomości przed dalszymi uszkodzeniami.

Inwestorka prowadząca budowę uznała jednak, że takie zobowiązanie zostało na nią nałożone niesłusznie i odwołała się w omawianej sprawie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Organ ten stanął po jej stronie. Uznał on, że zadania związane z dbałością o stan techniczny nieruchomości sąsiedniej powinna zrealizować nie prowadząca przebudowę, a właścicielka pozostałej części domu – Alina G. Wojewódzki inspektor zaznaczył przy tym, że w omawianym przypadku zastosowanie znajduje art. 66 ustawy – Prawo budowlane. Mówi on o tym, że obowiązek dbania o właściwy stan techniczny budynków leży po stronie właścicieli i zarządców nieruchomości. Dodatkowo organ wskazał na wykonane już przez Annę C. roboty budowlane tj. na wzmocnienie fundamentów pod ścianą sąsiedniego budynku, wyrównanie ubytków w tej ścianie, uzupełnienie brakującej zaprawy, wykonanie izolacji cieplnej oraz postawienie dodatkowej ściany przy ścianie nośnej drugiego budynku. Nakaz wykonania dodatkowych robót wiązałby się w dużym stopniu z koniecznością dokonania rozbiórki przez Annę C., a tę inspektor uznał za bezsensowną.

Właścicielka sąsiedniego domu nie zgodziła się z takim osądem i skierowała sprawę do WSA w Warszawie. Sąd stwierdził jednoznacznie, że powodem pogorszenia stanu technicznego części budynku należącej do Aliny G. jest budowa prowadzona przez Annę C. i to właśnie ona powinna ponieść odpowiedzialność za powstałe szkody. W opinii WSA decyzja wojewódzkiego inspektora była niewłaściwa i niesprawiedliwa. Organ nakazał zatem ponowne rozpoznanie sprawy powiatowemu inspektorowi.

Z takim werdyktem nie zgadzała się jednak kobieta prowadząca budowę. Zaskarżyła orzeczenie WSA. NSA w orzeczeniu z 14.11.2014 r. (II OSK 2193/13) stanął po stronie Aliny G. Zdaniem sądu uszkodzenia w jej części domu powstały na skutek przebudowy sąsiedniej nieruchomości. Dodatkowo wyszło na jaw, że na jakość prowadzonych prac budowlanych mogło mieć wpływ przyspieszone tempo ich realizacji. Inwestorka, dowiedziawszy się o zgłoszeniu dokonanym przez Alinę G. do nadzoru budowlanego, chciała jak najszybciej zakończyć budowę i zleciła robotnikom, by działali nawet nocą. Na niekorzyść Anny C. działał również fakt, że choć dostała ona zgodę na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę domu, prace rozpoczęła od rozbiórki domu, co – zdaniem sądu – trudno interpretować jako realizację działań, na które otrzymała pozwolenie. Przedsięwzięcie należało zatem rozpatrywać w kategorii nowej budowy, a nie przebudowy, na co wcześniej nie zwrócił uwagi nadzór budowlany. Sąd zasugerował Alinie G. możliwość wystosowania powództwa cywilnego przeciw Annie C. o odszkodowanie za wyrządzone przez nią szkody.

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kto powinien naprawić pękające ściany w nieruchomości sąsiedniej?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny