Kto ponosi odpowiedzialność za brak informacji o przedmiocie transakcji?

A A A

Na wokandę NSA wpłynęła sprawa związana z roszczeniem odszkodowawczym skierowanym przez nabywcę nieruchomości za brak informacji podczas licytacji komorniczej o konieczności ponoszenia kosztów rocznych za odrolnienie działki.

 

Powodami było małżeństwo, które w 2005 r. kupiło grunt. Kilka lat później okazało się, że starosta odnotował brak uiszczania opłat rocznych w wysokości ok. 400 zł, związanych z odrolnieniem nabytej nieruchomości i skierował odpowiedni wniosek do fiskusa, a ten wszczął względem podatników postępowanie egzekucyjne. Właściciele nieruchomości poczuli się oszukani i postanowili nie uiszczać opłat. Nikt bowiem w trakcie dokonywania zakupu nieruchomości nie poinformował ich, że jest ona obciążona takimi kosztami. Ponieważ obowiązek udzielenia takiej informacji wynika bezpośrednio z art. 12 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, podatnicy postanowili zaskarżyć obciążającą ich decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dodatkowo powoływali się oni przy tym na art. 999 KPC, który mówi o tym, że publicznoprawne zobowiązania zbywcy nie mogą zostać przeniesione na kupującego w drodze czynności cywilnoprawnej.

SKO było jednak innego zdania, podobnie jak WSA we Wrocławiu. Sąd ten nie znajdując uzasadnienia w powództwie małżeństwa oddalił złożoną przez nich skargę.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który w wyroku z 11.2.2016 r. (II OSK 1460/14) również stanął po stronie fiskusa. Sąd uznał, że przywoływany w sprawie art. 999 KPC nie ma w tym przypadku zastosowania. W ocenie składu orzekającego należy zwrócić uwagę na wykładnię art. 12 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Sąd stwierdził, że brak informacji o obowiązku wnoszenia spornych opłat nie może wywoływać skutku w postaci ich skasowania. Pewne jest, że opłaty te muszą zostać wniesione przez nabywcę. Organ zwrócił jednak uwagę na kwestię odpowiedzialności zbywcy, co do niepoinformowania kupujących o kosztach związanych z odrolnieniem nieruchomości. W opinii NSA w zaistniałej sytuacji małżeństwo ma prawo do roszczeń odszkodowawczych od komornika z tytułu jego zaniedbania.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kto ponosi odpowiedzialność za brak informacji o przedmiocie transakcji?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny