Kredyt obniża wysokość podatku

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.5.2012 r. przesądził, iż hipoteka ustanowiona na lokalu mieszkalnym obniża jego czystą wartość (II FSK 2158/10).

 

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego o wyjaśnienie kwestii związanej z opodatkowaniem nieodpłatnego zniesienia współwłasności. We wniosku podał, iż przysługuje mu wraz inną osobą (należącą zgodnie z ustawą z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn do III grupy podatkowej) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

 

Na zakup lokalu został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy przez wnioskodawcę, drugiego współwłaściciela oraz jego rodziców. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna. Podatnik wskazał, że wraz ze współwłaścicielem lokalu zamierza znieść współwłasność przedmiotowego prawa do lokalu w ten sposób, że wnioskodawca otrzyma na własność prawo do lokalu bez spłaty, ale jednocześnie przejmie całość zobowiązań z umowy kredytowej. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym mężczyzna powziął wątpliwość w kwestii opodatkowania nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W ocenie organu podatkowego kwota kredytu nie stanowi ciężaru ani długu obciążającego nabytą część prawa i tym samym nie będzie pomniejszała podstawy opodatkowania. Nie ma bowiem znaczenia fakt zobowiązania się jednego ze współkredytobiorców do spłaty całego zadłużenia. Przed podjęciem tego zobowiązania i tak był on zobowiązany solidarnie do spłaty całej kwoty kredytu. W związku z tym po stronie wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności, po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, podatnik powołał się na art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W jego ocenie z treści tych przepisów wynika, iż hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe, jest obciążeniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i w przypadku kiedy to prawo stanowi nabytą rzecz w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to zgodnie z tym przepisem taka hipoteka stanowi ciężar nabytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i podstawą opodatkowania jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po potrąceniu wysokości hipoteki. WSA przychylił się jednak do stanowiska organu podatkowego. Skarżący biorąc kredyt na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu razem z innymi kredytobiorcami zobowiązał się do spłaty całości tego kredytu, dlatego też ewentualna zmiana za zgodą banku (wierzyciela) osób zobowiązanych do spłaty kredytu (dłużników) przez zwolnienie przez bank pozostałych dłużników poza skarżącym nie powoduje zmiany jego odpowiedzialności za całą sumę kredytu. W przypadku nabycia przez niego części współwłasności nie ciąży na skarżącym inny kredyt (w innej wysokości) niż zawarty na skutek umowy kredytowej, dlatego też kredyt nie stanowi ciężaru ani długu obciążającego nabywaną część współwłasności. Hipoteka ustanowiona przez współwłaścicieli na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na rzecz banku (wierzyciela) jest zabezpieczeniem kredytu wynikającego z zawartej przez nich umowy kredytowej na zakup powyższego prawa i nie stanowi w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn długu i ciężaru. Zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie powoduje jakichkolwiek zmian w ustanowionej hipotece na tym prawie (I SA/Sz 335/10). Rację podatnikowi przyznał dopiero NSA. Przypomniał, że podstawą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, tzw. czysta wartość. Hipoteka wpływa na czystą wartość rzeczy nabytych w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Sąd podkreślił, że ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera tylko przykładowy katalog długów i ciężarów.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kredyt obniża wysokość podatku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny