Koszty wykończenia mieszkania a zmniejszenie PIT ze sprzedaży

A A A

Z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zwrócił się do fiskusa mężczyzna, który nabrał wątpliwości, czy może zaliczyć wydatki związane z wykończeniem mieszkania, które sprzedał, do swoich kosztów przy wyliczaniu podstawy opodatkowania transakcji.

Lokal, który był przedmiotem zbycia kosztował wyjściowo 800 tys. zł i był nabyty w stanie deweloperskim. Mężczyzna poczynił w nim poważne inwestycje. Przebudował nie tylko układ ścian w mieszkaniu, ale zmodyfikował także sieci wodnokanalizacyjną, elektryczną i ciepłowniczą. Pociągało to za sobą szereg niemałych kosztów związanych tak z zakupem niezbędnych materiałów, jak i z opłatą pracowników, którzy realizowali prace budowlane. Dwa lata później mężczyzna sprzedał mieszkanie za kwotę przewyższającą milion złotych. Byłemu już właścicielowi zależało na zapłaceniu jak najniższej daniny od przeprowadzonej transakcji. Doszedł on do wniosku, że podjęte przez niego modernizacje de facto przyczyniły się do podniesienia wartości mieszkania, a co za tym idzie, powinien on móc zaliczyć poniesione wydatki na poczet kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu. Chcąc utwierdzić się, co do zasadności takiej tezy, zwrócił się ze stosownym pytaniem do fiskusa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 1.3.2016 r. (IPPB4/4511-7/16-2/MS1) przyznał rację wnioskującemu co do możliwości uznania poniesionych wydatków, mających na celu ulepszenie mieszkania, za koszty mogące obniżyć ostateczną wysokość podatku. Zaznaczył jednak, że zastosowanie takiego rozliczenia będzie możliwe tylko w przypadku, gdy wydatki zostały poniesione jeszcze przed sprzedażą nieruchomości w okresie faktycznego dysponowania mieszkaniem. W omawianym przypadku, mężczyzna część czynności związanych z modernizacją lokalu wykonywał po podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z deweloperem, ale przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego tego mieszkania. Zdaniem fiskusa niektóre prace były zatem wykonywane zanim podatnik formalnie mógł dysponować nieruchomością. Co za tym idzie, wydatki wiążące się z tymi pracami nie mogą zostać zaliczone jako koszt uzyskania przychodu z późniejszej sprzedaży mieszkania.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Koszty wykończenia mieszkania a zmniejszenie PIT ze sprzedaży
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny