Kontrowersyjny pomysł na krótką ścieżkę wycinki drzew

A A A

We wrześniu w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po raz pierwszy odczytano projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, w której m.in. pojawił się pomysł ustanowienia tzw. szybkiej ścieżki usuwania drzew z cudzych posesji.

 

 Chodzi o rośliny, które zagrażałyby życiu lub zdrowiu ludzi oraz te, które stanowią zagrożenie dla budynków. W myśl autorów projektu nowelizacji w OchrŚrodU powinny znaleźć się przepisy pozwalające na to, by każdy mógł zgłosić do władz samorządowych fakt istnienia wspomnianego zagrożenia i wnioskować o wycinkę. W efekcie złożenia takiego pisma wójt, burmistrz albo prezydent miasta powinien wydać właścicielowi nieruchomości, na której znajduje się drzewo, nakaz jego usunięcia wraz z terminem, do którego ma ono zostać zlikwidowane. Jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami (w przypadku np. nadłamanych drzew lub tych o wyraźnie zachwianej stabilności), nakazowi będzie można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku braku zastosowania się właściciela do nałożonego nakazu, drzewo zostałoby i tak wycięte, a kosztami przeprowadzenia całej akcji zostałby obarczony właściciel posesji. Autorzy projektu uważają, że te same zasady powinny dotyczyć terenów objętych ochroną zabytkową z tą jedynie różnicą, że w przypadku drzew znajdujących się na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków decyzję wydawałby wojewódzki konserwator.

Obradujący podczas zebrania Komisji zauważyli jednak w projekcie nowelizacji wiele luk i niedopatrzeń. Zwrócono uwagę m.in. na to, że nie przewiduje się w nim żadnej weryfikacji wniosku o wycinkę pod względem jej zasadności. Brak też jakiejkolwiek rekompensaty dla właścicieli posesji w przypadku usunięcia drzewa. Nie pomyślano także o ścieżce, która miałaby zostać wdrożona w przypadku błędnie podjętej decyzji administracyjnej. Dodatkowo wskazywano, że proponowane regulacje silnie ingerują w prawo własności i nie przewidują mechanizmów, które równoważyłyby interes obydwu stron – osób wnioskujących o wycinkę oraz właścicieli posesji, gdzie rośnie dane drzewo. Projekt nowelizacji trafi zapewne do drugiego czytania na początku października.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kontrowersyjny pomysł na krótką ścieżkę wycinki drzew
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny