Kontrowersje wokół PIT przy wcześniejszej sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

A A A

W maju br. zapadł kolejny wyrok dotyczący możliwości sprzedaży nieruchomości, będącej współwłasnością małżonków, po śmierci jednego z nich.

 

NSA orzekł, że jeśli owdowiała osoba zdecyduje się na sprzedaż wspólnego mieszkania, domu, czy działki przed upływem 5 lat, będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od nie swojej części. Tym razem sprawa dotyczyła podatniczki, która wraz z mężem najpierw kupiła działkę budowlaną, a następnie wspólnie wybudowali na niej dom jednorodzinny. Siedem lat później mąż zmarł. Spadek w postaci udziału męża w nieruchomości został podzielony w równej części pomiędzy żonę i dwóch synów. Rok po jego uzyskaniu dom wraz z działką został sprzedany. Powstało pytanie – czy kobieta powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od części nieruchomości przypadającej niegdyś na jej męża (w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8a PDOFizU). Należącą do niej pierwotnie (jeszcze przed śmiercią męża) część nieruchomości (czyli połowę) mogła bowiem bez wątpienia sprzedać bez konieczności zapłaty podatku. Ze swoimi wątpliwościami zwróciła się do fiskusa. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że trzeba zapłacić PIT od udziałów męża w nieruchomości, bowiem zostały one nabyte przez sprzedających tylko rok przed dokonaniem transakcji. Co za tym idzie, należy wnieść daninę od połowy kwoty sprzedaży (połowa nieruchomości została odziedziczona przez podatniczkę i jej synów w równych częściach po 1/3 każdy). Zdaniem przedstawiciela fiskusa nie można w tym przypadku mówić o wspólności majątkowej, bowiem ta ustaje w chwili zakończenia małżeństwa, czyli w tym przypadku – śmierci męża. Od tego czasu majątek jest nabywany od nowa.

Kobieta zaskarżyła powyższą interpretację. WSA w Gorzowie Wielkopolskim przychylił się do jej opinii. Sąd uznał, że organ podatkowy źle zinterpretował istotę wspólności majątkowej. Twierdził przy tym, że nieruchomość będąca przedmiotem transakcji została nabyta przez małżonków wspólnie, zatem każdy z nich nabył ją w całości.

Z taką oceną sytuacji nie zgodził się jednak Dyrektor Izby Skarbowej. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. W wyroku z 19.5.2016 r. (II FSK 1065/14) sąd uznał, że w sytuacjach takich, jak będąca przedmiotem sporu, ma się do czynienia z różnymi datami nabycia. Pierwszą – kiedy nieruchomość została kupiona przez małżeństwo i drugą – kiedy nabyty został udział w spadku.

Wyrok jest spójny z wcześniejszym orzecznictwem NSA (II FSK 2319/13), ale niejednolity z poprzednimi wyrokami sądów wojewódzkich (I SA/Bd 55/15, I SA/Gd 716/14, I SA/Go 136/14, I SA/Ke 396/13, I SA/Sz 1274/15, I SA/Łd 569/15, I SA/Gd 447/14, I SA/Wa 1177/13), według których wspólność majątkowa nie pozwala na wyodrębnienie udziałów w nabywanej nieruchomości, a co za tym idzie, nie powinno się przyjmować, że w przypadku śmierci męża lub żony druga osoba nabywa jego udziały.

Omawiane orzeczenie jest w sposób oczywisty niekorzystne dla podatników, bowiem blokuje ich możliwości dysponowania nieruchomością. Co więcej, budzi on kontrowersje z tej przyczyny, że sprzedaż mieszkania czy działki nie zostałaby obłożona podatkiem dochodowym, gdyby doszło do niej jeszcze za życia obydwojga małżonków.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kontrowersje wokół PIT przy wcześniejszej sprzedaży odziedziczonej nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny