Kolejne kontrole biur pośrednictwa

A A A

Z kontroli przeprowadzonej we wrześniu ubiegłego roku przez Inspekcję Handlową, podległą prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że ponad połowa biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami prowadzi działalność niezgodnie z prawem. Kontrola prowadzona była na terenie całego kraju. Inspektorzy sprawdzili 108 pośredników, w większości wskazanych przez przedstawicieli regionalnych stowarzyszeń licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami. Najczęściej inspektorzy zarzucali prowadzenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez licencji zawodowej, brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami, podpisywanie z klientami umów pośrednictwa przez pracowników nieposiadających stosownej licencji.

 

Inspekcja Handlowa stwierdziła, że wielu licencjonowanych pośredników, naruszając obowiązujące przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podpisywało in blanco druki umów lub cedowało swoje uprawnienia na pracowników nieposiadających wymaganych prawem licencji. Poza tym inspektorzy zwracali uwagę, że nadzór pośrednika z licencją nad biurem prowadzonym przez kolegę bez uprawnień, oddalonym o 300 km od niego, jest fikcją.

 

Z danych Inspekcji Handlowej wynika, że w przypadku podpisania umowy kupna-sprzedaży pośrednicy pobierali prowizję wynoszącą od 1,5 do 2,5% ceny wynikającej z aktu notarialnego, a w przypadku transakcji wynajmu - od 50 do 120% miesięcznej kwoty za wynajem lokalu.

 

Zdaniem Inspekcji, naganną praktyką stosowaną przez wielu pośredników, zwłaszcza nieposiadających licencji zawodowej, było pobieranie od klientów opłaty wstępnej za wskazanie oferty najmu lub sprzedaży nieruchomości, których nie zwracano, gdy transakcja nie doszła do skutku. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości stanowiły podstawę do skierowania 24 wniosków do sądów grodzkich, do ukarania 22 osób mandatami, skierowania 3 informacji do urzędów skarbowych oraz wydania 14 decyzji dotyczących zaprzestania świadczenia usług w zakresie pośrednictwa. IH skierowała także 12 wystąpień pokontrolnych, m.in. do UMiRM oraz Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Natomiast w ponad 30 przypadkach zażądała prawidłowego oznakowania siedziby i zawarcia ubezpieczenia OC.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kolejne kontrole biur pośrednictwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny