Kojec dla psa a pozwolenie na budowę

A A A

Trzy lata temu jednak z mieszkanek Pomorza na własnej działce wybudowała kojec dla psa. Był on całkiem duży – miał 15 m długości, a jego konstrukcja składała się z betonowych bloczków, na których osadzone były trzy drewniane ścianki (czwartą – od strony podwórka – stanowiła siatka), a całość pokrywał dach z siatki i papy. Kojcem zainteresował się nadzór budowlany (powiatowy i wojewódzki), który w 2014 i 2015 r. nakazał kobiecie rozbiórkę. Uznał on bowiem, że taki obiekt budowlany wymaga wydania pozwolenia na budowę (ponieważ istniał dłużej niż 120 dni i tym samym przestał być „tymczasowym obiektem budowlanym”).

W opinii kobiety nie było podstaw do nakazania rozbiórki, dlatego zaskarżyła ona wydane nakazy do WSA w Gdańsku. Sąd ten przychylił się do opinii skarżącej. W wyroku z 15.6.2016 r. (II SA/Gd 57/16), nie widząc podstaw do uznania przez organy nadzoru kojca za tymczasowy obiekt budowlany, uchylił nakazy rozbiórki.

Z takim werdyktem nie chciał się z kolei pogodzić nadzór budowlany. Zgodził się on z sądem, co do klasyfikacji obiektu – faktycznie uznanie kojca za obiekt tymczasowy było błędem, a właściwsza była klasyfikacja kojca jako wiaty. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, ponieważ ma ona powierzchnię większą niż 25 m2, właścicielka terenu powinna była ubiegać się o pozwolenie na jej budowę (art. 3 pkt 3 PrBudU). Sąd w kolejnym wyroku (II Sa/Gd 179/15) zgodził się z taką argumentacją i orzekł, że ponieważ kojec został wybudowany bez stosownych zgód, kobieta musi przeprowadzić legalizację samowoli lub jej rozbiórkę.

Właścicielka psa próbowała jeszcze odwoływać się od sądowej decyzji, powołując się przy tym na zmianę przepisów PrBudU, jaka w omawianym zakresie weszła w życie w trakcie trwania sprawy. Nowelizacja z 2015 r. wprowadziła bowiem zwiększenie metrażu wiaty (z 25 do 50 m2) w stosunku do której nie są wymagane stosowne pozwolenia. Sąd jednak orzekł, że w omawianym przypadku zastosowanie znajdują przepisy w starym brzmieniu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kojec dla psa a pozwolenie na budowę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny