Kiedy wartość nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu

A A A

Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł w wyroku z 30.5.2008 r. (III SA/Wa 42/08), iż zaktualizowana wartość nieruchomości nie może być kosztem uzyskania przychodu, gdy oszacowanie przeprowadzono na podstawie niewłaściwych przepisów. Kosztem mogłaby być wartość majątku zaktualizowana nie na podstawie ustawy o rachunkowości, ale ustawy o CIT.

 

Wyrok taki zapadł w sprawie spółki, która w 1998 r. otrzymała aportem prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym miała prowadzić działalność gospodarczą. Prace remontowe budynków stojących na gruncie trwały do 2004 r. W 2007 r.
spółka zrobiła wycenę nieruchomości. Chodziło o ustalenie ich wartości w stosunku do wartości początkowej. Wycenę przeprowadzono na podstawie ustawy o rachunkowości. W 2007 r. spółka odsprzedała grunt i budynki. W zwróciła się jednak do organu podatkowego z zapytaniem, czy ww. sprzedaż jest przychodem i czy w związku z tym, może jako koszty uzyskania przychodu potraktować aktualną wartość składników majątkowych, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.

 

Organy podatkowe nie zgodziły się jednak z tym stanowiskiem. Stwierdziły, że zaktualizowana wartość składników majątkowych nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu, bo oszacowania dokonano na podstawie nieprawidłowych przepisów. Spółka nie zgodziła się z taką decyzją i wniosła skargę do WSA.

 

WSA skargę jednak oddalił. W uzasadnieniu stwierdził, iż aktualna wartość składników majątkowych nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Mogłaby nią być wartość gruntu i budynków zaktualizowana na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o CIT.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kiedy wartość nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny