Kiedy sprzedając działkę stajesz się podatnikiem VAT?

A A A

Na wokandę NSA trafiła sprawa dotycząca kwestii, czy i w jakich okolicznościach sprzedający działkę staje się podatnikiem VAT.

 

Biorący w sporze podatnik kupił ponad 4-hektarową niezabudowaną nieruchomość rolną. Zakup ten, według jego wyjaśnień, miał na celu powiększenie gospodarstwa rolnego. Jednak po uzyskaniu pozwolenia na podział gruntu, podatnik sprzedał kilkanaście działek, a środki uzyskane z tego tytułu zainwestował w rozpoczetą w 2007 r. działalność gospodarczą polegającą na wznoszeniu kompletnych budynków i budowli lub ich części.

 

Naczelnik właściwego organu podatkowego wszczął postępowanie w sprawie podatnika, a konkretnie w kwestii należnego podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006, 2007 i 2008 r. Urzędnicy wykazali, że mężczyzna zarejestrował się jako czynny podatnik VAT dopiero w połowie 2007 r. Dodatkowo, według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki, które sprzedał podatnik, były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Te argumenty wystarczyły urzędnikom do wywnioskowania, że mężczyzna powinien był zapłacić VAT (w podstawowym wymiarze) od sprzedaży działek. Jego działania miały bowiem charakter zorganizowany i świadczyły o faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości.

 

Podatnik sprzeciwił się decyzji naczelnika. Jego zdaniem działki stanowiły jego majątek osobisty. Pierwotnym celem ich zakupu było przecież rozbudowanie gospodarstwa i wykorzystanie ich do produkcji rolnej. Podział gruntu i sprzedaż działek była koniecznością wywołaną przez zmianę jego sytuacji i planów życiowych. Ich zbycie, zdaniem podatnika, nie powinno być jednoznaczne ze staniem się przez niego podatnikiem VAT.

 

Sprawa trafiła do WSA, który przychylił się do opinii organu podatkowego. Sąd przytoczył wyrok ETS z 15.9.2011 r. (sprawy połączone C-180/10 i C-181/10), w którym uznano, że podatnik, doprowadzając do podziału gruntów, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a także uzbrojenia działek w media, dokonywał stałych i powtarzanych czynności – takich, jakich dokonuje podmiot, który profesjonalnie zajmuje się obrotem nieruchomościami.

 

NSA w wyroku z 12.2.2013 r. (sygn. akt I FSK 404/12) także wziął stronę urzędu skarbowego. Organ w prawomocnym orzeczeniu stwierdził, że aby mężczyzna stał się podatnikiem VAT, wystarczyło, aby doprowadził do danych działek instalacje wodną i kanalizacyjną. Te działania świadczą zdaniem sądu o podjęciu zorganizowanego działania związanego z obrotem tymi nieruchomościami.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kiedy sprzedając działkę stajesz się podatnikiem VAT?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny