Kiedy powstaje przychód przy odszkodowaniu za przedwczesne zakończenie najmu?

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Krajowej Informacji Skarbowej zwróciło się jedno ze stowarzyszeń, będące właścicielem budynku. Obiekt ten był wynajęty na okres 20 lat, jednak najemca zdecydował się na wcześniejsze niż przewidziane w umowie zakończenie najmu, z tytułu czego miał zapłacić odszkodowanie. Na mocy zawartego ze Stowarzyszeniem porozumienia miał on wpłacić kwotę będącą równowartością czynszu, odpowiadającemu dalszemu okresowi obowiązywania umowy, a płatność miała zostać zrealizowana w czasie do upływu 90 dni od momentu złożenia podpisów pod wspomnianym porozumieniem.

W związku z powyższym władze Stowarzyszenia chciały upewnić się, że całą sumę związaną z osiągnięciem kompromisu z najemcą mogą traktować jako przychód już wtedy, kiedy wystawią mu stosowną fakturę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10.10.2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.336.2017.1.APO) uznał jednak takie stanowisko za błędne. Organ podatkowy przywołał co prawda w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że „Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”. Jednocześnie zaznaczył jednak, że od powyższej zasady są wyjątki. W opinii organu w omawianej sytuacji zastosowanie znalazł art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – „W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uzasadniał, że w przypadku, o który pytało Stowarzyszenie, a konkretnie przy wypłacie odszkodowania, choć jest ono związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie dochodzi do świadczenia żadnej usługi, czy też przekazania towaru. Dlatego też ta płatność powinna zostać zakwalifikowana, jako pozostałe świadczenia i rozliczona zgodnie z wyżej przywołanym przepisem, to jest w dniu rzeczywistego otrzymania przez Stowarzyszenie płatności ze strony najemcy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kiedy powstaje przychód przy odszkodowaniu za przedwczesne zakończenie najmu?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny