Kawalerki najdroższe? Wszędzie, ale nie w Łodzi

A A A

W ostatnich 14 miesiącach w większości analizowanych miast droższe (za m2) były mieszkania, które liczyły mniej pokoi. Różnice między cenami kawalerek, a mieszkań czteropokojowych w Poznaniu wyniosły ok. 1100 zł/m2, a w Gdańsku 900 zł/m2. W przypadku Wrocławia od stycznia do lipca ceny mieszkań zarówno trzy jak i czteropokojowych były do siebie zbliżone, potem te większe staniały. W Warszawie w pierwszej połowie roku zaraz po kawalerkach plasowały się mieszkania czteropokojowe i większe. Od lipca ich cena spadła i wyrównała się ze stawką za mieszkania dwupokojowe. W stolicy najtańsze były mieszkania trzypokojowe.

Największą różnicę między cenami kawalerek i pozostałych mieszkań widać w przypadku Krakowa. Stawki za lokale dwupokojowe, trzypokojowe i – od lutego – także czteropokojowe oraz większe były do siebie zbliżone. Znacznie droższe od nich były kawalerki – o ok. 400 zł/m2.

We wszystkich miastach poza Łodzią najdroższymi mieszkaniami są kawalerki. Potem z reguły im lokal ma więcej pokoi tym cena metra maleje. Nie dotyczy to jednak Warszawy, gdzie mieszkania czteropokojowe i większe są stosunkowo drogie. W Łodzi proporcje są całkowicie odwrócone – im lokal ma mniej pokoi tym też jest tańszy.

W 2013 r. średnia cena kawalerki za m2 wyniosła w Warszawie ponad 8,5 tys. zł. Było to ponad dwukrotnie więcej niż w Łodzi, gdzie m2 takiego lokalu kosztował 3,6 tys. zł. Warszawa była również droższa od Krakowa o ponad 1,6 tys. zł i od Wrocławia o ponad 1,9 tys. zł. Stawka za kawalerkę w Gdańsku wyniosła 6,1 tys. zł/m2, a w Poznaniu niecałe 5,9 tys. zł.

We wszystkich wymienionych miastach poza stolicą Wielkopolski od stycznia 2013 r. następowały spadki cen. W przypadku Warszawy tylko do lutego cena spadła o 200 zł/m2. Najlepszym okresem na zakup kawalerki w minionym roku było jednak lato, kiedy ceny w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu były najniższe. Na początku 2013 r. zauważalne były duże wahania cen w ostatnim z tych miast. W stolicy Wielkopolski ceny za kawalerkę wzrosły w lutym, spadły w marcu i ponownie wzrosły w kwietniu już do najwyższego pułapu w roku – 5931 zł/m2. W lutym 2014 r. cena w Poznaniu wzrosła do najwyższego w ostatnich 14 miesiącach pułapu – 5976 zł/m2. Trend spadkowy utrzymał się jedynie we Wrocławiu oraz Gdańsku. W stolicach Mazowsza oraz Małopolski od połowy minionego roku widoczny jest niewielki trend rosnący. W Łodzi z kolei, od maja 2013 r., stawki utrzymują się na stałym poziomie.

W minionym roku różnice między średnimi cenami lokali dwupokojowych były nieznacznie mniejsze niż w przypadku kawalerek. Z omawianych miast najtańsze mieszkanie, tak jak i w przypadku lokali jednopokojowych, można było znaleźć w Łodzi. Na przestrzeni roku za m2 trzeba było tam zapłacić niecałe 4 tys. zł. Ceny w Gdańsku i Wrocławiu były do siebie zbliżone i wynosiły ponad 5,9 tys. zł/m2, a w Poznaniu 5,7 tys. zł. 6,6 tys. zł trzeba było zapłacić za m2 lokalu dwupokojowego w Krakowie. Warszawa była najdroższa. W stolicy m2 kosztował prawie 8,2 tys. zł. Od początku 2013 r. we wszystkich miastach poza Warszawą ceny mieszkań dwupokojowych spadały. Przez cały rok trend ten systematycznie utrzymał się we Wrocławiu i tak różnica między styczniem, a grudniem wyniosła 250 zł/m2. Największy spadek cen był widoczny w lutym 2013 r. w Krakowie – o 270 zł/m2 oraz w Gdańsku – 190 zł. W przypadku Łodzi było to 150 zł, a cena ponad 3, 9 tys. zł/m2 utrzymała się z niewielkimi wahaniami już do końca roku. W drugiej połowie roku w stolicach Małopolski, Wielkopolski oraz na Pomorzu ceny wzrastały. Nie powróciły już jednak do poziomu ze stycznia, choć w przypadku Poznania było do tego bardzo blisko. Jedynym miastem, w którym widoczny był wzrost cen lokali w lutym 2013 r. była Warszawa. Cena, która wzrosła z 8107 do 8252 zł/m2, utrzymała się już na takim poziomie do kwietnia. Choć w drugiej połowie roku ceny były już niższe, to jednak nie wróciły do poziomu ze stycznia ubiegłego roku. Na początku 2014 r. wzrost cen nastąpił w Krakowie, Warszawie i Łodzi, spadek w Gdańsku i Wrocławiu. W przypadku Poznania od trzech miesięcy obserwujemy utrzymywanie się cen na stabilnym poziomie ponad 5750 zł/m2.

W minionym roku średnia cena m2 mieszkania trzypokojowyego w stolicy wyniosła niewiele ponad 7,8 tys. zł., a w przypadku Łodzi 4 tys. zł. W Poznaniu cena plasowała się poziomie 5,2 tys. zł/m2, w Gdańsku i Wrocławiu – 5,6 tys. zł. W stolicy Małopolski za mieszkanie trzypokojowe trzeba było zapłacić prawie 6,5 tys. zł/m2.

W minionym roku w Warszawie za m2 lokalu czteropokojowego trzeba było zapłacić ponad 8,3 tys. zł. Kraków był tańszy o prawie 1,8 tys. zł, Wrocław o 2,8 tys. zł, a Gdańsk o 3,1 tys. zł. Mieszkanie w stolicy Wielkopolski kosztowało 5 tys. zł/m2, a w Łodzi 4,4 tys. zł.

Na początku roku we wszystkich z omawianych miast ceny lokali spadały. Na przełomie stycznia i lutego w Krakowie i Warszawie różnica wyniosła 500 zł/m2. W Warszawie od lutego do czerwca m2 kosztował ok. 8,4 tys. zł, a od lipca do grudnia ok. 8,1–8,2 tys. zł. Stolica zakończyła więc rok z ceną mieszkań o ponad 800 zł/m2 niższą niż w styczniu 2013 r. Stawka ok. 8,2 tys. zł/m2 utrzymuje się również w tym roku. W przypadku Krakowa, począwszy od lutego do czerwca ceny wahały się o ok. 100 zł za m2. W drugiej połowie roku ustabilizowały się na poziomie ok. 6,45 tys. zł/m2. W ostatnich dwóch miesiącach stawka za m2 wyniosła pawie 6,5 tys. zł. We Wrocławiu trend spadkowy utrzymał się do połowy roku. Od lipca 2013 r. do lutego 2014 r. stawki za m2 były na stabilnym poziomie ok. 5,35 tys. zł. Ostatecznie różnica między styczniem 2013 r., a lutym 2014 r. to ponad 400 zł/m2. W Łodzi, po spadku w lutym 2013 r. cen mieszkań czteropokojowych i większych o 300 zł/m2, do lutego 2014 r. ceny utrzymują się na ustabilizowanym poziomie niecałych 4,4 tys. zł/m2. W stolicy Wielkopolski pomimo spadków kosztów kupna lokali w miesiącach styczeń – kwiecień, ceny lokali odbiły się i w grudniu osiągnęły poziom wyższy niż w styczniu. W styczniu 2014 r. nastąpił spadek cen o 70 zł/m2 względem grudnia 2013 r., a w lutym wzrost o ponad 130 zł. Wahania cen w porównaniu z innymi miastami były jednak niewielkie – ok. 150 zł/m2. W przypadku ostatniego omawianego miasta – Gdańska – spadek cen między styczniem, a lutym wyniósł 300 zł/m2. Ceny spadały dalej, jednak już mniej dynamiczne – do maja 100 zł/m2. Później nastąpił wzrost cen i Gdańsk zakończył grudzień ze stawką niewiele wyższą niż 5,4 tys. zł/m2 oraz spadkiem względem stycznia jedynie 65 zł. Od grudnia 2014 r. ceny utrzymują się na ustabilizowanym poziomie.

Źródło: Domiporta.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kawalerki najdroższe? Wszędzie, ale nie w Łodzi
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny