Kara za natychmiastowe odcięcie przyłącza wodociągowego

A A A

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż stosowanie w umowach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim sankcji w postaci natychmiastowego odcięcia przyłącza jest zbyt surowe. W jego ocenie stosowanie powyższych zapisów w umowach z klientami narusza zbiorowe interesy konsumentów, wobec czego nałożył karę na wodociągi.

 

Ponadto Urząd nakazał wodociągom usunięcie z umów niekorzystnych dla konsumentów zapisów w ciągu sześciu miesięcy oraz nałożył karę pieniężną w wysokości 18 700 zł. Od powyższego decyzji przedsiębiorstwo odwołało się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

 

UOKiK wskazał, iż przedsiębiorstwa wodociągowe mogą odcinać przyłącza tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wprowadzenie do umów postanowień, iż przedsiębiorstwo będzie mogło natychmiast rozwiązać umowę nie znajduje odzwierciedlenia w ww. ustawie. W odpowiedzi przedsiębiorstwo wodociągowe wskazywało, iż ustawa nie obejmuje skutków odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza, wobec czego postanowienie umowy o natychmiastowym jej rozwiązaniu jest logiczną konsekwencją wskazanego zapisu.

 

Przedstawiona przez przedsiębiorstwo wodociągowe argumentacja nie przekonała jednak Urzędu, który w uzasadnieniu decyzji wskazał, iż skoro prawodawca przewidział w ustawie określone sankcje „za niedopuszczalne należy uznać, aby spółka w treści umowy określała sankcje o wyższej wadze”.

 

Ponadto UOKiK zauważył, iż zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do usług użyteczności publicznej, które winny być świadczone w sposób powszechny i ciągły co skutkuje, iż „wypowiedzenie umowy przez spółkę wodociągowo – kanalizacyjną powinno być dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach.”

 

Źródło: PAP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kara za natychmiastowe odcięcie przyłącza wodociągowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny