Jest roszczenie – jest interes prawny

A A A

26.4.2013 r. NSA wydał wyrok (OSK 2625/11) w kwestii umożliwienia posiadającym roszczenia z dekretu o gruntach warszawskich udziału w postępowaniach przed konserwatorami zabytków.

 

Rozpatrywana sprawa dotyczyła mężczyzny, który prowadził działania mające na celu odzyskanie tzw. kamienicy Lutostańskich, znajdującej się przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Problem polegał na tym, że w trakcie odbudowy stolicy budynek ten został połączony z sąsiednim, znalazł się w innym obrębie geodezyjnym oraz został ujęty w zabytkowy układ urbanistyczny Mariensztatu. Według przepisów ustawy o ochronie zabytków podział takiej nieruchomości wymaga udzielenia zgody przez konserwatora. W omawianym przypadku organ odmówił wydania takiego pozwolenia. Co prawda potencjalny właściciel odwoływał się od tej decyzji, jednak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego umorzył postępowanie. Tłumaczył przy tym, że ponieważ roszczenia z dekretu o gruntach warszawskich nie zostały rozstrzygnięte, mężczyzna nie ma tytułu prawnego do nieruchomości i interesu prawnego w postępowaniu. Zdanie to podtrzymał WSA w Warszawie, a władze miasta odmówiły zwrotu nieruchomości. Mężczyzna złożył skargę kasacyjną do NSA.

 

Organ ten uchylił decyzje zarówno WSA, jak i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. NSA, powołując się na art. 7 ust. 2 dekretu o gruntach warszawskich stwierdził, że postępowania podziałowe i dekretowe są ze sobą ściśle związane. To właśnie w trybie wyznaczonym przez ten przepis oraz przez art. 106 KPA powinny się toczyć postępowania przed konserwatorem o podział nieruchomości zabytkowej. Wynika z tego, że jeśli przepis uzależnia wydanie decyzji od stanowiska innego organu, decyzję wydaje się, gdy zajmie to stanowisko w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Sąd stwierdził, że zastosowanie w tym przypadku art. 36 ustawy o ochronie zabytków (wskazującego na konieczność uzyskania zgody konserwatora na podział zabytkowej nieruchomości) jest niewłaściwe. W konsekwencji wyroku omawiana sprawa wraca do rozpatrzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wyrok ten stwarza nowe możliwości dochodzenia swoich praw dla byłych właścicieli przedwojennych nieruchomości. Szansa na odwołanie się od odmownych orzeczeń i opinii konserwatorskich może pomóc wielu osobom posiadającym roszczenia z dekretu warszawskiego w ruszeniu spraw dotyczących odzyskiwania nieruchomości.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jest roszczenie – jest interes prawny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny