Jeśli sprzedasz nieruchomości po dziale spadku, zapłacisz PIT

A A A

WSA w Białymstoku w wyroku z 20.8.2012 r. (akt I SA/Bk 123/12) orzekł, że osoba, która przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości w wyniku działu spadku, sprzeda ją, będzie zobowiązana zapłacić PIT.

 

Rozważana przez WSA sytuacja dotyczyła zaskarżonej interpretacji indywidualnej wydanej przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej, dotyczącej decyzji, czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Cała sprawa dotyczyła nieruchomości, nabytej przez żonę (skarżącą w postępowaniu) i troje dzieci na skutek spadku po zmarłym w 1998 r. mężu, orzeczonym przez sąd rejonowy w lutym 2009 r. W skład nieruchomości weszła działka rolna i działka zabudowana. Udział w spadku wynosił 1/4 dla każdego ze spadkobierców. Ten sam sąd w postanowieniu ze stycznia 2008 r. stwierdził, że spadek po zmarłej w 2002 r. matce skarżącej nabyły jej dzieci, każde w 1/2. W 2010 r. sąd dokonał działu spadku po zmarłych rodzicach oraz zniósł współwłasność, na skutek czego skarżąca nabyła wszystkie działki, ale pod warunkiem spłaty pozostałych spadkobierców. W listopadzie 2011 r. kobieta sprzedała działki i zwróciła się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy sprzedaż tych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, argumentując, że w jej przypadku jest przeciwnie.

 

WSA wskazał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Organ uzasadnił, że w sytuacji, gdy spadek dziedziczy kilku spadkobierców, każdy z nich – w chwili otwarcia spadku – nabywa określony ułamkowo udział spadkowy, a dopiero w wyniku działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

 

Według art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, chwilą nabycia nieruchomości w części obejmującej udział spadkowy jest moment nabycia spadku, natomiast w pozostałym zakresie – moment działu spadku, jeśli podziałowi towarzyszą spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. WSA odnosząc się do przedmiotowej sytuacji wskazał, że dopiero po dziale spadku mogła ona samodzielnie decydować o zbyciu nieruchomości. Organ orzekł, że od sprzedanej nieruchomości w 2011 r. nie powstał przychód, ale jedynie w części odpowiadającej udziałom nabytym w 1989 r. i 2002 r. Od czasu nabycia minęło bowiem 5 lat. Natomiast sprzedaż w części nabytej w 2010 r., w drodze działu spadku, będzie jej przychodem i jedynie od tej części będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Wyrok jest nieprawomocny.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jeśli sprzedasz nieruchomości po dziale spadku, zapłacisz PIT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny