Jedna stawka VAT dla mieszkania z miejscem postojowym

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 7.12.2009 r. przesądził, iż sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym znajdującym się w tym samym budynku, winno być obłożone jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% (III SA/Wa 1110/09).

 

Orzeczenie jest konsekwencją wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, z jakim zwrócił się jeden z warszawskich deweloperów. Wskazał on, iż zamierza sprzedawać mieszkania wraz z miejscami postojowymi w ramach jednej umowy sprzedaży. Przedmiotowa dostawa towaru winna zostać w jego ocenie opodatkowana 7% podatkiem od towarów i usług.

 

Z powyższym poglądem nie zgodziły się organy podatkowe, które uznały, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego są dwiema odrębnymi transakcjami, co skutkuje koniecznością nałożenia dwóch różnych stawek VAT.

 

Powyższe rozstrzygnięcie zmusiło dewelopera o zaskarżenie ww. interpretacji do sądu. W skardze przywołano wyrok w podobnej sprawie, wydany przez WSA w Poznaniu w dniu 15.2.2008 r. Z jego treści wynika, iż wyodrębnione miejsce parkingowe nie jest przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży, co skutkuje, iż nie można stosować w stosunku do poszczególnych jej składników różnych składek VAT. Przywołano również treść orzeczenia NSA (I FSK 103/05, I FSK 2480/04), w którym przesądzono, że miejsce postojowe nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności, w związku z czym jest tylko jeden przedmiot umowy. Dodatkowo w skardze powołano się na dorobek ETS, który w wyroku z 27.10.2005 r., w sprawie C-1/04 Levob Verzekeringen, oraz z 5.6.1997 r. sprawa C-2/95 Sparkassernes Datacenter uznał, iż pomiędzy miejscem parkingowym, a mieszkaniem istnieje niepodważalne powiązanie o charakterze gospodarczym.

 

Powyższa argumentacja została przez WSA uwzględniona. Uchylając ww. interpretację podatkową, Sąd zauważył, iż rozdzielenie sprzedaży mieszkania i miejsca postojowego, znajdujących się w tym samym budynku na dwie osobne transakcje jest sztuczne i nieuzasadnione. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i tak należałoby stosować stawkę odpowiednią dla czynności podstawowej, jaką w tym wypadku jest sprzedaż mieszkania, co jest obłożone 7% stawką VAT.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jedna stawka VAT dla mieszkania z miejscem postojowym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny