Jakie wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniają do ulgi podatkowej?

A A A

Mężczyzna, który otrzymał w spadku nieruchomość, stosunkowo szybko ją sprzedał, by uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na prace budowlane związane z własnym domem. Ponieważ do transakcji doszło przed upływem 5 lat od momentu odziedziczenia, zachodziła obawa, że w związku z wczesną sprzedażą konieczna będzie zapłata podatku (19% PIT). Co prawda mężczyzna planował przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, jednak w rozumieniu nie tyle zakupu nowego lokum, co rozbudowy i remontu już posiadanego domu. W związku z powyższym zwrócił się do Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której fiskus odniósł by się do listy przedstawionych przez niego wydatków i wskazał, które z nich można zakwalifikować, jako koszty uprawniające do zwolnienia podatkowego.

Wśród działań, jakie miała obejmować planowana przez niego inwestycja znalazły się np. modyfikacja istniejącej instalacji elektrycznej (która wiązała się z koniecznością zakupu odpowiednich kabli, puszek, bezpieczników, a także włączników), usunięcie pleśni ze ścian (co z kolei pociągało ze sobą prace takie jak skuwanie ścian, ich zaizolowanie oraz tynkowanie), czy wymianę stolarki okiennej. Ponadto podatnik chciał również przeprowadzić całkowity remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. W tym zakresie brał pod uwagę wymianę rur, wanien, umywalek, muszli klozetowych, zlewów oraz baterii łazienkowych i kuchennych. Co więcej, zapytał też fiskusa o koszty związane z modernizacją centralnego ogrzewania (wymianę wszystkich rur oraz pieca i grzejników) a także instalację baterii słonecznych. Dodatkowo w planach mężczyzny znalazła się adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe. Ta z kolei wiązała się z koniecznością wymiany dachu (z eternitu na gont), przebudową układu ścian oraz wyposażeniem tej części lokalu w infrastrukturę kuchenno-łazienkową i to według wcześniej zakupionego projektu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w zasadzie zgodził się niemal w całości z opinią podatnika, co do możliwości zakwalifikowania ww. działań do kosztów uprawniających do uzyskania ulgi podatkowej (IBPB-2-2/4511-397/16/AK). Jedyny zakup, który został przez niego zakwestionowany, dotyczył lamp. Pozostałe wydatki, zdaniem Dyrektora IS mieszczą się w zakresie określonym w art. 21 ust. 25 pkt 1 PDOFizU. Przepis ten – odpowiednio w literach d i e – wymienia koszty poniesione na: „budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego” oraz na „rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego”. Na potwierdzenie swojego stanowiska przedstawiciel fiskusa przytoczył także jeden z wyroków NSA (I SA/Gd 886/96), w którym zdefiniowano remont budynku, jako prace związane z wymianą dotychczas użytkowanych składników ich wyposażenia technicznego, takich jak dotychczasowa instalacja wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego, lub tylko określonych elementów tych instalacji.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jakie wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniają do ulgi podatkowej?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny