Jakie drzewo może zostać pomnikiem przyrody?

A A A

W grudniu br. zaczęły obowiązywać przepisy z rozporządzenia z 4.12.2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody (DzU. z 12.12.2017 r., poz. 2300).

 

Dotychczas zasady stwierdzania, czy dana roślina bądź obiekt naturalny kwalifikował się jako zabytek były niejasne. Teraz uchwalono regulacje, które mają nie tylko wyklarować procedurę, ale także umożliwić wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta na prawach powiatu wniesienie sprzeciwu do wycinki drzewa, które spełnia kryteria zawarte w przepisach.

Wcześniej główną wytyczną do uznania danego osobnika drzewa za pomnik przyrody był jego obwód mierzony na wysokości 130 cm (tzw. pierśnica), tymczasem kryterium to nie w każdym wypadku było właściwe. Zdarzało się bowiem, że drzewo zasługujące na miano pomnika przyrody nie uzyskiwało znacznych rozmiarów. Taka sytuacja dotyczyła zwłaszcza osobników wzrastających w warunkach miejskich. Owe kryterium wciąż obowiązuje (szczegółowe wartości obwodów wskazuje załącznik do rozporządzenia), jednak oprócz niego dodano jeszcze drugie: wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

W toku prac nad projektem nie było wiadomo, czy do uznania drzewa za pomnik przyrody jest konieczne łączne spełnienie powyższych kryteriów, jednak ostatecznie w rozporządzeniu znalazł się zapis dopuszczający spełnienie przez roślinę – kandydata tylko jednego z nich.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jakie drzewo może zostać pomnikiem przyrody?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny