Jakich oznaczeń należy używać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego?

A A A

Wojewoda Pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 25.3.2014 r. (NK-V.4131.43.2014.JS) unieważnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia”, uchwalony wcześniej przez Radę Gminy Stegna. Zastrzeżenia organu wzbudziło oznaczenie, jakie pojawiło się w części graficznej opracowania. Wojewoda miał problem ze zinterpretowaniem symbolu w postaci kwadratu z dwiema przekątnymi oraz wpisanym w niego okręgiem. Oznaczenie to nie miało żadnego wyjaśnienia w legendzie, ani w części opisowej planu miejscowego. Wójt gminy Stegna tłumaczył, że znaki te miały symbolizować „przykładowe lokalizacje elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej infrastruktury”. Zdaniem Wojewody nie można było jednak wysnuć takiego wniosku z całości opracowania.

Podstawą prawną, regulującą kwestie oznaczeń w omawianym zakresie jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W myśl § 8 ust. 2 tego aktu prawnego na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jego jednoznaczne powiązanie z projektem tekstu mpzp, a ponadto do projektu rysunku należy dołączyć objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jakich oznaczeń należy używać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny