Jak rozstanie pary właścicieli mieszkania wpływa na PIT?

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do fiskusa zwróciła się kobieta, która kupiła mieszkanie wspólnie ze swoim partnerem. Lokal należał do tych większych – mierzył bowiem ok. 100 m2. Inwestycja była zatem poważna i wiązała się z koniecznością uzyskania kredytu. Bank, który zdecydował się udzielić wsparcia parze, wyznaczył okres spłaty na 30 lat. Trzy lata po dokonaniu transakcji kupna kobieta rozstała się ze swoim partnerem, a co za tym szło, wyprowadziła się ze wspólnego lokalu. Eks parze pozostało ustalenie, jak rozwiązać kwestię własności mieszkania i spłaty kredytu. Byli już partnerzy porozumieli się co do tego, że kobieta nieodpłatnie przekaże mężczyźnie swój udział w nieruchomości, natomiast ten weźmie na siebie ciężar dalszej spłaty zobowiązań względem banku. Podatniczka chciała wiedzieć, jak w zaistniałej sytuacji powinna rozliczyć się ze skarbówką. W jej opinii, w związku ze zmianami własnościowymi mieszkania nie powinna płacić podatku, bowiem nie uzyskała dochodu z tego tytułu. Chcąc jednak upewnić się w powyższym przekonaniu zadała fiskusowi następujące pytanie:

„Czy zbywając nieodpłatnie w ramach zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym garażem oraz udziałem w prawie własności nieruchomości, na której postanowiony jest budynek mieszkalny obejmujący przedmiotowy lokal mieszkalny a także we własności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, na rzecz partnera udział w wyżej wskazanej nieruchomości, z jednoczesnym zastrzeżeniem samodzielnego zaspokojenia przez partnera zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego na nabycie przedmiotowego lokalu, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12.2.2019 r. (0115-KDIT2-2.4011.492.2018.1.ENB) uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Fiskus zwrócił uwagę, że przychód trzeba wykazać zawsze przy odpłatnym zbyciu nieruchomości, przy czym znaczenie owego odpłatnego zbycia może być różne. Nie zawsze bowiem będzie ono wiązało się z uzyskaniem środków finansowych. Chodzi o uzyskanie korzyści majątkowej, a tą może być nie tylko gotówka, ale także wzajemne świadczenia, w tym zwolnienie z długu. Właśnie czymś takim w opinii skarbówki jest zobowiązanie mężczyzny do spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu bankowego. W efekcie zawarcia takiej umowy między ekspartnerami kobieta odniosła korzyść w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań finansowych. Zdaniem przedstawicieli fiskusa w omawianym przypadku nie można mówić o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności nieruchomości.

Sytuacja byłaby inna, gdyby para rozeszła się i chciała uporządkować kwestie lokalowe po upłynięciu 5 lat od powstania zobowiązania podatkowego. Wtedy nie byłoby konieczności wykazywania przychodu. W omawianej sytuacji do zniesienia współwłasności mieszkania doszło jednak wcześniej, dlatego też kobieta powinna zapłacić należny podatek.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jak rozstanie pary właścicieli mieszkania wpływa na PIT?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny