Jak rozliczać roczną opłatę za odrolnienie?

A A A

Indywidualną interpretację podatkową w kwestii kwalifikacji rocznej opłaty za odrolnienie jako kosztu podatkowego wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Z pytaniem w tym zakresie do fiskusa zgłosiła się spółka, która działa w branży transportu i przechowywania towarów. W ramach rozwoju firmy zapadła decyzja o budowie magazynu. Miał on zostać zlokalizowany na terenie, który spółka miała w użytkowaniu wieczystym. Jednak by mogło dojść do przeprowadzenia takiej inwestycji, działka musiała najpierw zostać odrolniona, co zresztą zostało przeprowadzone. Na skutek decyzji wydanej przez starostę przedsiębiorstwo zamiast zapłacić jednorazową opłatę za odrolnienie, zostało zobowiązane do corocznego wpłacania 10% jej wartości przez okres kolejnych 10 lat.

Zarządzający spółką nie mieli pewności co do sposobu ujęcia tejże opłaty w czasie, gdy magazyn zostanie już oddany do użytkowania. W opinii księgowych przedsiębiorstwa, choć w księgach rachunkowych kwota ta byłaby rozliczana w czasie rzeczywistym (1/12 część opłaty przypadająca na każdy miesiąc), możliwe byłoby zaliczanie tych wpłat do kosztów uzyskania przychodu w dacie wpłaty. Ich zdaniem uprawnienie do takiego traktowania wpłat istnieje w art. 22 ust. 5c PDOFizU. Przepis ten brzmi: „Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31.12.2015 r. (IBPB-1-1/4511-617/15/Wrz) przedstawił jednak odmienne zdanie. W opinii organu fiskusa rozumowanie przedstawicieli spółki było błędne. Kluczowe dla znalezienia właściwej odpowiedzi na wątpliwości przedsiębiorstwa w omawianej sprawie jest bowiem ustalenie dnia poniesienia kosztu podatkowego. Co do zasady za taki właśnie dzień uznaje się ten, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku). W związku z powyższym, według fiskusa koszty odrolnienia gruntu poniesione przez spółkę po dniu oddania magazynu do użytkowania, przedsiębiorstwo może rozpoznać jako pośrednie koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w dniu, na który zostały one ujęte w księgach rachunkowych spółki, jako koszty rachunkowe – proporcjonalnie do posiadanego przez nią udziału w przedsiębiorstwie, a nie w dniu ich faktycznej zapłaty.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jak rozliczać roczną opłatę za odrolnienie?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny