Inwestorzy rzucili się na nieruchomości w Europie. W Polsce zainwestowano 2 mld euro

A A A

W nieruchomości komercyjne w Europie w pierwszym półroczu 2021 r. zainwestowano 125,6 mld euro, czyli o 9% mniej niż rok wcześniej. W Polsce również widoczne są spadki.


W nieruchomości komercyjne w naszym kraju zainwestowano 2 mld euro, podczas gdy rok wcześniej było to 2,9 mld euro – wynika z raportu CBRE. Zdaniem ekspertów na różnice rok do roku wpływ miał m.in. wysoki wynik pierwszego kwartału 2020 r., który przypadał na czas przed pandemią. Poprzednie lata pokazały też, że pierwsza część roku pod względem inwestycji wypada słabiej niż kolejne kwartały.

– W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wolumenu inwestycji, co napawa optymizmem i jest oznaką tego, że wracamy powoli do wyników sprzed pandemii. Widać wyraźnie, że na rynkach w większym stopniu zależnych od wyników sektora biurowego nastąpiło mniejsze odbicie niż w krajach z mocnymi sektorem logistycznym i mieszkaniowym. W Polsce odbicie jest nieco słabsze niż w Europie, ale to wynika z tego, że w 2020 r., pomimo pandemii poradziliśmy sobie świetnie, więc efekt niskiej bazy jest nieco mniejszy niż w innych krajach. Widać też, że wracamy do notowanych przed pandemią trendów związanych z tym, że pierwsza połowa roku jest słabsza niż druga. W całej Europie oczekujemy, że w II półroczu 2021 r. wolumen inwestycji będzie rósł, co w skali roku może dać wynik nawet o 5% wyższy niż w 2020 r. – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

W wyniku wysokiej aktywności inwestorów w Wielkiej Brytanii i Niemczech łączna wartość inwestycji w nieruchomości w Europie osiągnęła w II kwartale 2021 r. poziom 70 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku stanowi wzrost o 45%. Najbardziej wyróżnia się Wielka Brytania, gdzie w II kwartale 2021 r. aktywność inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 279%, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 16,8 mld euro. Również na rynku w Niemczech nastąpiło mocne odbicie – tam wartość wszystkich transakcji inwestycyjnych osiągnęła poziom 17,8 mld euro, co w porównaniu z II kwartałem 2020 r. stanowi wzrost o 27%. Pozostałe rynki, na których nastąpiło wyraźne ożywienie to Dania, Norwegia, Hiszpania i Szwecja.

W Polsce w II kwartale 2021 r. odnotowano spadki. W nieruchomości komercyjne zainwestowano 770 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 1,2 mld euro. Widać jednak zgodną z europejską tendencję do inwestowania głównie w nieruchomości magazynowe i logistyczne. Rozwój handlu elektronicznego przyczynił się do tego, że w I półroczu 2021 r. w Europie wartość inwestycji w tego typu nieruchomości wyniosła aż 25,4 mld euro, czyli o aż 64% więcej niż rok wcześniej. W Polsce w tym samym okresie inwestycje w magazyny wyniosły aż 869 mln euro, czyli najwięcej z wszystkich sektorów.

Na skutek ponownego otwarcia gospodarek przez rządy poszczególnych krajów i powrotu pracowników do biur, inwestycje w sektorze biurowym wzrosły w II kwartale 2021 r. o 37%, osiągając w Europie (włączając w to Wielką Brytanię) wartość 22 mld euro. Na niektórych głównych rynkach odnotowano w tym okresie znaczące odbicie, w tym w Wielkiej Brytanii (wzrost o 300%), w Hiszpanii (wzrost o 249%) oraz w Niemczech (wzrost o 67%). W Polsce w I półroczu 2021 r. w nieruchomości biurowe zainwestowano 794 mln euro.

Wraz z częściowym zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu na terytorium Europy sektor hotelowy również zaczął wykazywać oznaki ożywienia. Wartość inwestycji w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosła w I półroczu 2021 r. o 9% do poziomu 6,4 mld euro. Wyniki te były napędzane głównie przez Włochy, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy oraz Hiszpanię. W Polsce w hotele zainwestowano 29 mln euro.

W sektorze nieruchomości mieszkaniowych wartość inwestycji na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła 28,3 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku oznacza spadek o 26%. Inwestorzy nadal wykazują zainteresowanie sektorem nieruchomości wielorodzinnych na wszystkich rynkach Europy – sektor ten przyciąga coraz więcej światowego kapitału, a inwestorzy poszukują możliwości inwestycji w całe portfele nieruchomości, które pozwoliłby im na uzyskanie efektu skali. W Polsce w ten sektor zainwestowano 11,5 mln euro. Należy tutaj zauważyć, że z uwagi na ich specyfikę, tzw. transakcje forward purchase obecne na rynku mieszkaniowym nie są liczone do całkowitego wolumenu.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Inwestorzy rzucili się na nieruchomości w Europie. W Polsce zainwestowano 2 mld euro
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny